Takip et
Özcan IŞIK
Özcan IŞIK
Sivas Cumhuriyet University
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of firm size on profitability: evidence from Turkish manufacturing sector
O Isik, EA Unal, Y Unal
Journal of Business,Economics and Finance 6 (4), 301-308, 2017
1472017
Board Size, Board Composition and Performance An Investigation onTurkish Banks
O Isik, AR Ince
International Business Research 9 (2), 74–84, 2016
1092016
Determinants of Profitability: Evidence from Real Sector Firms Listed in Borsa Istanbul
O Isik
BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 8 (4), 689, 2017
892017
Türkiye'de hayat dışı sigorta sektörünün finansal performansının CRITIC tabanlı TOPSIS ve MULTIMOORA yöntemiyle değerlendirilmesi
Ö Işık
Business & Management Studies: An International Journal 7 (1), 542-562, 2019
742019
TÜRK MEVDUAT BANKACILIĞI SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ENTROPİ TABANLI ARAS YÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
O ISİK
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (1), 90-99, 2019
572019
COVID-19 pandemic impact on banking sector: A cross-country analysis
M Shabir, P Jiang, W Wang, Ö Işık
Journal of Multinational Financial Management 67, 100784, 2023
562023
Large shareholders and firm performance: evidence from Turkey
O Isik, ME Soykan
European Scientific Journal 9 (25), 2013
542013
Determinants of non-performing loans of deposit banks in Turkey
O Isik, S Bolat
Journal of Business Economics and Finance 5 (4), 341-350, 2016
532016
Profitability and its determinants in Turkish manufacturing industry: Evidence from a dynamic panel model
O Isik, UF Tasgin
International Journal of Economics and Finance 9 (8), 66-75, 2017
512017
Türkiye’de Mevduat Bankalarının Kârlılığını Etkileyen Faktörler
O Isik, İN Yalman, ŞM Koşaroğlu
İşletme Araştırmaları Dergisi 9 (1), 362–380, 2017
422017
SD TABANLI MABAC VE WASPAS YÖNTEMLERİYLE KAMU SERMAYELİ KALKINMA VE YATIRIM BANKALARININ PERFORMANS ANALİZİ
Ö Işık
uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi 13 (29), 61-78, 2020
412020
The assessment of the logistics performance index of CEE countries with the new combination of SV and MABAC methods
O Isik, Y Aydin, SM Kosaroglu
LogForum 16 (4), 549-559, 2020
402020
Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
I Özcan
Kent Akademisi 12 (1), 200-213, 2019
402019
The Impact of Size and Growth Decisions on Turkish Banks’ Profitability
O Isik, SM Kosaroglu, A Demirci
International Journal of Economics and Financial Issues 8 (1), 21-29, 2018
322018
INTERNAL DETERMINANTS OF PROFITABILITY OF STATE, PRIVATE AND FOREIGN OWNED COMMERCIAL BANKS OPERATING IN TURKEY
O Isik
Journal of Economics, Finance and Accounting 4 (3), 342-353, 2017
322017
ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARINDA FAİZ GELİR VE GİDERLERİNE DAYALI PERFORMANS ANALİZİ: CRITIC VE EDAS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA
Ö Işık, E Ersoy
FİNANS TEORİSİNE UYGULAMALI KATKILAR -2, 69-91, 2020
26*2020
LİKİDİTE RİSKİNİN BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL’A KOTE MEVDUAT BANKALARINDAN KANITLAR
Ö IŞIK, M BELKE
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 113-126, 2017
242017
An Empirical Analysis of the Determinants of Net Interest Margins of Turkish Listed Banks: Panel Data Evidence from Post-Crisis Era
O Isik, M BELKE
Sosyoekonomi 25 (34), 227-245, 2017
242017
AHP, CRITIC ve WEDBA yöntemlerini içeren entegre bir ÇKKV modeli ile AXA Sigorta şirketinin finansal performansının analizi
Ö Işık
Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi 5 (2), 892, 2021
192021
The role of innovation in environmental-related technologies and institutional quality to drive environmental sustainability
M Shabir, I Hussain, Ö Işık, K Razzaq, I Mehroush
Frontiers in Environmental Science 11, 1174827, 2023
182023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20