Takip et
Neslihan Durmuşoğlu Saltalı
Neslihan Durmuşoğlu Saltalı
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
erbakan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Attachment Styles as a Predictor of Emotional Intelligence.
E Hamarta, M Deniz, N Saltali
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (1), 213-229, 2009
207*2009
ERGENLERDE SALDIRGANLIK VE ÖFKE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: YETİŞTİRME YURTLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
NF Kesen, ME Deniz, N Durmuşoğlu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 353-364, 2007
1812007
ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ GÜNLÜK YAŞANTILARINDA OYUNUN YERİ VE ANNELERİN OYUN ALGISI
F Erbay, N Saltalı
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2), 249-264, 2012
152*2012
Çocukluktaki örseleyici yaşantıların ergenlikte yakın ilişki doyumuna etkisi
N Durmuşoğlu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
126*2005
Social skills and emotional and behavioral traits of preschool children
E Arslan, N Durmuşoğlu-Saltali, H Yilmaz
Social Behavior and Personality: an international journal 39 (9), 1281-1287, 2011
1052011
Duygu eğitiminin okul öncesi dönem çocuklarının duygusal becerilerine etkisi
ND Saltalı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
94*2010
Ebeveyn tutumlarının anasınıfına devam eden çocukların sosyal yetkinlik ve içe dönüklük davranışını yordaması
N Durmuşoğlu Saltalı, E Arslan
İlköğretim Online 11 (3), 729-737, 2012
88*2012
Okul öncesi öğretmenlerinin konuşma, dinleme ve empati becerilerinin çocuk sevme
N Saltalı, F Erbay
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 159-174, 2013
782013
The effects of an emotional education program on the emotional skills of six-year-old children attending preschool.
ND Saltali, M Deniz
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (4), 2123-2140, 2010
60*2010
KKTC’de yaşayan 5-6 yaş çocukların tablet ve cep telefonu kullanımına ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi
M Ateş, ND Saltalı
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (1), 62-90, 2019
552019
Okul öncesi öğretmenlerin sınıflarında koydukları kurallar ve uygulayışları
ND Saltalı, E Arslan
İlköğretim Online 12 (4), 1032-1040, 2013
43*2013
Çocuk Hakları ve Koruma
S Yıldırım Doğru, N Durmuşoğlu Saltalı, R Konuk Er, O Budak
42*2014
Parenting Styles as a Predictor of the Preschool Children’s Social Behaviours
ND Saltalı, HM İmir
Participatory Educational Research 5 (2), 18-37, 2018
402018
Erken çocuklukta özel eğitim
SS Yıldırım Doğru, N Durmuşoğlu Saltalı
Erken Çocuklukta Özel Eğitim kitabı içinde (Bölüm 2, s. 37-102), Maya …, 2013
38*2013
Altı yaş çocukları için Duygusal Becerilerin Değerlendirilmesi Testi’nin (ACES) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
NS Durmuşoğlu, M Deniz, N Çeliköz, R Arı
33*2009
Okul öncesi dönemde duygusal becerilerin geliştirilmesi
ND Saltalı
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 3 (6), 107-120, 2013
322013
Turkish validation of social emotional well-being and resilience scale (PERIK): Preschool children social-emotional well-being
ND Saltalı, F Erbay, E Işık, HM İmir
International Electronic Journal of Elementary Education 10 (5), 525-533, 2018
292018
An investigation of emotional skills of six-year-old children attending nursery school according to some variables
N Durmuşoğlu-Saltali, E Arslan
Educational Research and Reviews 6 (7), 536-541, 2011
292011
Risk factors of the COVID-19 pandemic in the development of preschool children and protective factors
ND Saltalı
Journal of Teacher Education and Lifelong Learning 3 (1), 1-8, 2021
282021
The teacher student relationship as a predictor of preschoolers' social anxiety.
ND Saltali
Mevlana International Journal of Education 3 (4), 2013
172013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20