Follow
özlem genç
özlem genç
Ankara Üniversitesi Maliye Bölümünde Dr. Öğr.Üye
Verified email at law.ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sermayenin serbest dolaşımı faslı kapsamında yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinimi
G Özlem
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 14 (1), 65-86, 2015
62015
Avrupa Bütünleşmesi
E Akdemir, Ö Genç
Çağrı Erhan ve diğerleri, Đmaj Yayınevi, Ankara, 2011
52011
Siyasi partilerin Avrupa Birliği’ne bakışı
ÇE Erhan, ÖE Genç, ZDE Sakarya
Ankara: Ankara Üniversitesi ATAUM, 2011
42011
İstikrar ve Büyüme Paktı
Ö Genç
Akçay, B., S. Kahraman, ve S. Baykal, Avrupa Birliği’nin Güncel Sorunları ve …, 2008
32008
DİJİTAL EKONOMİ: KAVRAM, TANIM VE ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
CAOÖ GENÇ
SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMART JOURNAL) 7 (49 …, 2022
22022
Digital response to COVID-19 infected economy: a European Union perspective
CA Olcay, G Özlem
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 20 (1), 49-68, 2021
12021
Evolution of the EU Budget via Digitalisation and Greening Priorities
Ö Genç Şahin, S Arslan Olcay
Peter Lang, 2023
2023
Merkez-Çevre İkilemi Bağlamında Avrupa Birliği'nde Ekonomik ve Parasal Birlik
Ö Genç
Ekonomide Yeni Arayışlar ve Maliye, 267-287, 2022
2022
Avrupa Birliği Ülkelerinde Covıd 19 Krizine Karşı Alınan Mali Destek ve Vergi Önlemleri
Ö GENÇ, CA OLCAY
Vergi Sorunları Dergisi 44 (392), 61-76, 2021
2021
RETROSPECT AND PROSPECT
A Górecka, AM Köktaş, A Parlińska
2018
Küresel Ekonomideki Gelişmeler Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin İşletme ve Sanayi Politikasının Değerlendirilmesi
Ö Genç
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
2017
Acquisition of Real Estate by Foreigners in Turkey within the Framework of the Chapter on the Free Movement of Capital
Ö GENÇ ŞAHİN
ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES 14 (1), 2015
2015
Avrupa Merkez Bankası'nın Kurumsal Yapısı ve Üye Ülkeler Üzerindeki Makroekonomik Etkileri
Ö Genç
Yüksek Lisans Tezi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
2004
Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye'de KOBİ'ler ve girişimcilik
Ö Genç
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
KRİZLER KARŞISINDA AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞİ’NDE MAKROEKONOMİ POLİTİKALARININ KOORDİNASYONUNDA DÖNÜŞÜM VE ENTEGRASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ö GENÇ
DÜNDEN BUGÜNE İKTİSADİ KONULAR ÜZERİNE TARTIŞMALAR, 125, 0
CAN PRESCRIPTIONS OF HORIZONTAL INDUSTRIAL POLICY APPROACH OF THE EU BE REMEDY FOR TURKEY? EVALUATION OF TURKEY’S INDUSTRIAL POLICY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EU-TURKEY RELATIONS
G Özlem
INTERNATIONAL CONGRESS OF BUSINESS, ECONOMICS AND MARKETING, 165, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16