Follow
Orhan OZCATALBAS
Orhan OZCATALBAS
Akdeniz Üniversitesi
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Tarımsal Yayım ve Haberleşme
O Özçatalbaş, Y Gürgen
Baki Kitabevi, Adana 385, 1998
591998
Estimation of energy efficiency and greenhouse gas emission of cotton crop in South Punjab, Pakistan
M Imran, O Özçatalbaş, MK Bashir
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 19 (3), 216-224, 2020
282020
GAP Bölgesinde (Şanlıurfa’da) Tarımsal Yayımın Analizi ve Etkin Bir Yayım Çalışması İçin Gerekli Koşulların Saptanması Üzerine Bir Araştırma
O Özçatalbaş
ÇÜ Fen Bilimleri Enstitisü Basılmamış Doktora Tezi, Adana, 1994
251994
Rural household preferences for cleaner energy sources in Pakistan
M Imran, O Özçatalbaş, K Bakhsh
Environmental science and pollution research 26 (22), 22783-22793, 2019
232019
Adana ilinin sosyo ekonomik özellikleri farklı iki köyünde kadınların tarımsal faaliyetlere katılımı ve yayımdan yararlanma olanakları
O ÖZÇATALBAŞ
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (1), 79-88, 2001
192001
Antalya İli Elmalı ve Korkuteli İlçelerinde Tarıma Girdi Sağlayan KuruluşlarınFaaliyetleri ve Yayım Açısından Değerlendirilmesi
O Özçatalbaş, İK SÖZER
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2), 89-100, 2002
182002
Türkiye’de tarım danışmanlığı sisteminin geliştirilmesine yönelik önlemler
O Özçatalbaş, DB Budak, İ Boz, B Karaturhan
Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi 11 (15), 11-15, 2010
172010
Türkiye’de kırsal turizm potansiyeli ve geliştirme olanakları
O Özçatalbaş
TMMOB, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu Bildiri Kitabı, 28-29, 2006
162006
Aşağı Seyhan sulama proje alanındaki mısır üreticilerinin bilgi edinme kaynakları
O Özçatalbaş, Y Gürgen
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2), 63-78, 1992
151992
The analysis of socio-economic factors in the dairy farming of Antalya province of Turkey
O ÖZÇATALBAŞ, H AKÇAÖZ, M FIRAT, I Kutlar
Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (1), 2010
14*2010
Türkiye ve AB’de Tarımsal Yayım Sistem ve Yaklaşımlarına Bakış
O Özçatalbaş
AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Çok Yönlü Geliştirilmesi …, 2009
132009
Türkiye’de kırsal turizm potansiyeli ve geliştirilmesi
O Özçatalbaş
Turizm ve Mimarlık Sempozyumu (28-29 Nisan), Bildiriler Kitabı, Antalya s …, 2006
132006
Human development and research-development-extension relationships
O Özçatalbaş
Research and Development Evolving Trends and Practices-Towards Human …, 2017
112017
Kırsal turizm ve geliştirilmesinde yayımın önemi. IV
O Özçatalbaş
Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 6 (8), 2000
102000
Antalya ili merkez ilçesindeki süt sığırı yetiştiricileri birliği üyesi olan ve olmayan işletmelerde toplumsal cinsiyet analizi
İ KUTLAR, O ÖZÇATALBAŞ
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (2), 241-250, 2008
92008
TarımaGirdiSağlayanÖzelKuruluşlarınYayımAçısındanDeğerlendirilmesi: Adana İli Örneği
O Özçatalbaş
TZOB Çiftçive Köy Dergisi, 201, 28-30,(Devamı), 2001
92001
Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Y Gürgen, O ÖZÇATALBAŞ
ÇÜ ZF, Ders Kitabı, 1990
91990
The analysis of information sources used by pomegranate producers in Antalya province of Turkey
O ÖZÇATALBAŞ, Ü Tuğba
Mediterranean Agricultural Sciences 31 (1), 45-48, 2018
82018
Agricultural extension and communication
O Özçatalbaş, Y Gürgen
Adana: Baki Kitap ve Yayınevi, 1998
81998
current status of advisory and extension services for organic agriculture in Europe and Turkey
O Özçatalbaş
Organic Agriculture Towards Sustainability, 67-87, 2014
72014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20