Vildan Özeke
Vildan Özeke
Associate Professor, Computer Education & Instructional Technology, Gaziosmanpasa University
Verified email at gop.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Social influence in the adoption process and usage of innovation: Gender differences
SG Mazman, YK Usluel, V Çevik
International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and …, 2009
572009
Multivariate effects of gender, ownership, and the frequency of use on computer anxiety among high school students
M Baloğlu, V Çevik
Computers in Human Behavior 24 (6), 2639-2648, 2008
422008
A multivariate comparison of computer anxiety levels between candidate and tenured school principals
M Baloğlu, V Çevik
Computers in Human Behavior 25 (5), 1102-1107, 2009
262009
Okul yöneticilerinin bilgisayar kaygısı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
M Baloğlu, V Çevik
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 13 (4), 547-568, 2007
162007
Eğitim yöneticileri ile yönetici adaylarının kaygı düzeyleri ile bilgisayar kaygısı düzeylerinin karşılaştırılması
V Çevik
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2006
162006
A comparison of paper-and-pencil and computerized forms of line orientation and enhanced cued recall tests
P Aşkar, A Altun, B Cangöz, V Çevik, G Kaya, H Türksoy
Psychological reports 110 (2), 383-396, 2012
112012
Addie tasarım modeline göre web tabanlı bir öğrenme ortamı geliştirilmesi
S Arkün, T Baş, Ü Avcı, V Çevik, T Gürcan
Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar 25, 2009
112009
Images of the internet concept generated by primary school students through their paintings
N Esgi, V Cevik
Contemporary Educational Technology 1 (3), 221-232, 2010
102010
Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlikleri ile eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeyleri arasındaki ilişki
F Ulukaya, N Yıldırım, V Özeke
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat, 2015
82015
Karmaşık bilişsel görev performansında çalışma belleği kapasitesinin ve öğretimsel stratejinin rolü
V Çevik
Unpublished Doctoral Dissertation), Hacettepe Üniversitesi, 2012
62012
Öğretmenlerin bilgisayar kullanım düzeyleri
F Dursun, V Çevik
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2005
62005
Second victims in health care: current perspectives
O Ozeke, V Ozeke, O Coskun, II Budakoglu
Advances in medical education and practice 10, 593, 2019
52019
SOSYAL MEDYA KULLANICILARINA AİT SİBER DAVRANIŞLARIN İNSANİ DEĞERLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
K KILIÇER, V Özeke, AN Çoklar
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19-39, 2018
52018
Üniversite öğrencilerinin bilim insanı imajları ve bu imajları etkileyen bazı faktörler
B ÖZKAN, V ÖZEKE, G GÜLER, E ŞENOCAK
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 146-165, 2017
52017
Cyber human values scale (i-value): the study of development, validity and reliability
K Kilicer, AN Coklar, V Ozeke
Internet Research, 2017
42017
Roles of working memory performance and instructional strategy in complex cognitive task performance
V Cevik, A Altun
Journal of Computer Assisted Learning 32 (6), 594-606, 2016
42016
Çoklu ortam tabanlı bir görev ile çalışma belleğinin ölçülmesi
A Altun, V Çevik
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32-40, 2012
42012
TÜRKİYE’DE BÖTE BÖLÜMLERİ: 2015-2016 YILLARINA İLİŞKİN BİR DURUM TESPİT ÇALIŞMASI
S Bardakçı, K KILIÇER, V ÖZEKE
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (2), 123-148, 2017
32017
EVALUATION OF EDUCATIONAL MOBILE APPS FOR TURKISH PRESCHOOLERS FROM GOOGLE PLAY STORE
V Özeke
European Journal of Education Studies, 2018
22018
Einstein's Riddle as a Tool for Profiling Students.
V Özeke, G Akçapina
International Association for Development of the Information Society, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20