Serap Özdemir Güzel
Serap Özdemir Güzel
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
New Approach in Gastronomy: Third Wave Coffee
F İstanbullu Dinçer, S Gedik, SÖ Güzel
The Journal of International Social Research, 811-814, 2016
72016
The Effect of Restaurant’s Physical Environment on Perceived Value, Customer Satisfaction and Loyalty: Case of Istanbul
SO GUZEL, MZ DİNÇER
JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDIES 6 (4), 626-643, 2018
5*2018
Turizm İşletmeleri
S Özdemir Güzel, S Gedik
Turizm İşletmeciliği, 2015
5*2015
Türk Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına ve Seyahat Etme Eğilimine Etkisi: Atina Örneği
S ÖZDEMİR GÜZEL, G AKTAŞ
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 27 (1), 2016
42016
Beyoğlu’nun Yitirilen Değeri Üzerine Kurum Tarihi Çalışması: Tokatlıyan Oteli
Ç Turan, S Özdemir Güzel, M Baş
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (34), 400-418, 2016
4*2016
Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Ayı-İnsan Çatışmasını Engellemeye Yönelik Bir Öneri: Ayı Gözlemciliği
Ç Turan, S Özdemir Güzel
The Journal of Academic Social Sciences 41 (41), 422-432, 2017
22017
Birinci Sınıf Restoran İşletmelerindeki Fiziksel Çevre Unsurlarının Müşteri Yorumları Açısından Değerlendirilmesi: Tripadvisor Örneği
SÖ Güzel
The Journal of Academic Social Sciences 62 (62), 534-542, 2017
22017
Assessment of the Touristic Activities Conducted by Couchsurfing Participants in Terms of Their Relevance to Slow Tourism Criteria
C Avcıkurt, SS Özdemir, FD Ergen, S Özdemir Güzel
Assessment 7 (2), 2017
22017
Turizm Alanında Doktora Eğitimi Alan Öğrencilerin Memnuniyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
S Özdemir Güzel
15. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı(Tam metin), 1414-1421, 2014
2*2014
Understanding the Relationship Between Physical Environment, Price Perception, Customer Satisfaction and Loyalty in Restaurants
S Ozdemir-Guzel, YN Bas
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8 (2), 762-776, 2020
12020
Why Tourists Prefer Staying with Airbnb Compared with Hotels
MZ Dinçer, S Özdemir Güzel, S Gedik
7th Advances in Tourism MArketing Conference, 2017
2017
TURİZM REHBERLİĞİNDE İLK YARDIM EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN KAVRAMSAL OLARAK İNCELENMESİ
ÖG DEMİRBULAT, G SAATCI, S ÖZDEMİR GÜZEL
ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 2 (6), 516-520, 2017
2017
Su Sporları Turizmi
MZ Dinçer, S Özdemir Güzel
Deniz Turizmi, 209-338, 2016
2016
ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ: BARIŞ TURİZMİ
MZ DİNÇER, S ÖZDEMİR GÜZEL
16. ULUSAL TURİZM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, 238, 2016
2016
İŞE ALIM SÜRECİNDE SOSYAL AĞ WEBSİTELERİNİN KULLANIMI: İSTANBUL’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
ÖL Met, S Özdemir Güzel, F Yılmaz Dalkılıç
9 TH INTERNATIONAL CONFERENCE: NEW PERSPECTIVES IN TOURISM AND HOSPITALITY …, 2014
2014
BİRİNCİ SINIF RESTORAN İŞLETMELERİNDEKİ FİZİKSEL ÇEVRE UNSURLARININ MÜŞTERİ YORUMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİ-RİLMESİ: TRIPADVISOR ÖRNEĞİ Öz
ÖGSÖ GÜZEL
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA AYI-İNSAN ÇATIŞMASINI ENGELLEMEYE YÖNELİK BİR ÖNERİ: AYI GÖZLEMCİLİĞİ1 Öz
ÖGÇ TURAN, ÖGSÖ GÜZEL
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17