Takip et
Mehmet Hayri SARI
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar
MH Sarı, Y Altun
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (1), 213-226, 2015
1092015
Areas of mentoring needs of novice and preservice teachers
N Dağ, MH Sari
International Electronic Journal of Elementary Education 10 (1), 115-129, 2017
532017
Problems Experienced in Classrooms with Students from Different Cultures
Sarı, M.H., Yüce, E.
Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science 13 (2), 90-100, 2020
422020
8. Sınıf Matematik Akademik Başarısını Yordayan Faktörler-TIMSS 2015
Sarı, M.H., Arıkan, S., Yıldızlı, H.
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 8 (3), 246-265, 2017
37*2017
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarıları ile Aritmetik Performanslarını Etkileyen Duyuşsal Değişkenlerin Belirlenmesi
Sarı, M.H., Ekici, G.
OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8 (15), 1562-1594, 2018
34*2018
İlkokul 4.Sınıfta Dienes ilkelerine göre yapılandırılmış geometri etkinliklerinin öğrenci başarısına ve kalıcılığa etkisi
MH Sarı, N Tertemiz
Eğitim ve Bilim 42 (190), 1-23, 2017
322017
Factors Predicting Mathematics Achievement of 8th Graders in TIMSS 2015
Sarı, M.H., Arıkan, S., Yıldızlı, H.
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 8 (3), 246-265, 2017
292017
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma
MH Sarı, S Akbaba Altun
International Journal Of Eurasia Social Sciences 6 (6), 24-49, 2015
262015
Eğitim bilimine giriş
E Tüzel, A Meydan, A Uzunöz, M Güngör, EZ Turan, Ş Güngör, K Aribaş, ...
Pegem Akademi, Ankara, 2007
262007
An English Version of the Mathematics Teaching Anxiety Scale
Hunt, T.E., Sarı, M.H.
International Journal of Assessment Tools in Education 6 (3), 436-443, 2019
252019
Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme
MH Sarı
İlköğretim Online 13 (4), 1296-1310, 2014
252014
Classroom teachers' online teaching experiences during the COVID-19 pandemic: The perspective of technological pedagogical content knowledge.
Sarı, M.H., Keser, H.
Journal of Pedagogical Research 5 (4), 251-269, 2021
232021
Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimi kaygısı ile öğretme stilleri tercihleri arasındaki ilişki
Sarı, MH., Aksoy, NC.
Turkish Studies 11 (3), 1953-1968, 2016
20*2016
The relationship between place value understanding, arithmetic performance and mathematics achievement
Sarı, M.H., Olkun, S.
Elementary Education Online 18 (2), 951-958, 2019
18*2019
The relationships between number sense and mathematics achievement
Olkun, S., Mutlu, Y., Sarı, M.H.
International Conference on Education and New Developments 2017, 422-426, 2017
18*2017
The Effect of Concrete and Technology-Assisted Learning Tools on Place Value Concept, Achievement in Mathematics and Arithmetic Performance
Sarı, M.H., Aydoğdu, Ş.
International Journal of Curriculum and Instruction 12 (1), 197-224, 2020
15*2020
Uzamsal Beceri ve Uzamsal Kaygı Arasındaki İlişki: Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerine Bir Araştırma
MH Sarı
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 7 (3), 646-658, 2016
152016
Developing a Mathematics Teaching Anxiety Scale For Classroom Teachers
MH Sarı
Elementary Education Online 13 (4), 1296-1310, 2014
152014
Problems faced by beginning primary education teachers
M SARI, Y ALTUN
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2015
142015
Geometric aspect of number line estimations
Olkun, S., Sarı, M. H.
13th International Congress on Mathematical Education, 2016
13*2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20