Follow
Mustafa MANTIKCI
Mustafa MANTIKCI
Research Scientist, METU IMS
Verified email at ims.metu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Significant N2 fixation by heterotrophs, photoheterotrophs and heterocystous cyanobacteria in two temperate estuaries
M Bentzon-Tilia, SJ Traving, M Mantikci, H Knudsen-Leerbeck, ...
The ISME journal 9 (2), 273-285, 2015
1522015
Phytoplankton composition and environmental conditions of the mucilage event in the Sea of Marmara
V Tüfekçi, N Balkis, CP Beken, D Ediger, M Mantikci
Turkish Journal of Biology 34 (2), 199-210, 2010
1432010
Photosynthesis enhanced dark respiration in three marine phytoplankton species
M Mantikci, JLS Hansen, S Markager
Journal of experimental marine biology and ecology 497, 188-196, 2017
182017
Seasonal dynamics and bioavailability of dissolved organic matter in two contrasting temperate estuaries
H Knudsen-Leerbeck, M Mantikci, M Bentzon-Tilia, SJ Traving, ...
Biogeochemistry 134, 217-236, 2017
182017
Coupling bacterioplankton populations and environment to community function in coastal temperate waters
SJ Traving, M Bentzon-Tilia, H Knudsen-Leerbeck, M Mantikci, ...
Frontiers in Microbiology 7, 1533, 2016
142016
The impact assessment of cage aquaculture on benthic communities along the south eastern Black Sea
NS Bascinar, AM Gozler, C Şahin, Ç Eruz, L Tolun, E Agirbas, M Mantikci, ...
82014
Marmara Denizi’nin ekolojisi: Deniz salyası oluşumu, etkileşimleri ve çözüm önerileri
İ Öztürk, M Şeker
Ankara: TUBA, 2021
72021
Patterns of dark respiration in aquatic systems
M Mantikci, P Staehr, J Hansen, S Markager
Marine and Freshwater Research, 2019
62019
Marmara Denizi’nin Geçirdiği Biyojeokimyasal Değişimler Bağlamında 2021 Müsilaj Patlaması, Güncel Baskılar ve Çözüm Önerileri
M Mantıkçı, M Yücel, K Özkan, BA Fach Salihoğlu, H Örek, ŞS ARKIN, ...
Marmara Denizi'nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm …, 2021
42021
Balık çiftliklerinin makrozoobentos üzerine etkileri
AM Mantikci
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 2009
32009
Denizlerde bütünleşik kirlilik izleme işi 2014-2016 marmara denizi özet raporu
MM Satılmış, AR Tanas, S Olgun, S Kantarlı, E Olgun Eker, Ş Bektaş, ...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim …, 2017
22017
Nutrients, chlorophyll-a and dissolved oxygen dynamics in the coastal water bodies and marine waters of the Southern Black Sea
ÇP BEKEN, H Atabay, M Mantikci, İ Tan, S Tuğrul, DN EDİGER, ...
Black Sea Marine Environment: The Turkish Shelf, 52, 2017
22017
Significance of plankton respiration for productivity in coastal ecosystems
M Mantikci
Aarhus University, 2015
22015
Seasonal variations of picophytoplankton density in Izmit Bay of the Sea of Marmara
B Sozer, D Ediger, M Mantikci, H Atabay, M Albay
Regional Studies in Marine Science 48, 102017, 2021
12021
Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı 2014-2019 Akdeniz Özet Raporu
SÇ Polat Beken, H Atabay, İ Tan, L Tolun, A Evcen, E Aslan, G Kaman, ...
TÜBİTAK MAM Matbaası, 2021
12021
Recent oxygen loss and redox-dependent alteration of seafloor iron, sulfur, nitrogen and phosphorus biogeochemistry in the Sea of Marmara.
M Yücel, I Akcay, K Özkan, H Örek, D Tezcan, K Özhan, ...
12020
Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi 2014-2016 Karadeniz Özet Raporu
Ç Polat Beken, H Atabay, M Mantıkçı, İ Tan, L Tolun, S Mutlu, E Aslan, ...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, 2017
12017
Phosphorus build-up, nitrogen loss and sulfide accumulation in response to recent deep-water deoxygenation in the Sea of Marmara
M Yücel, H Örek, N Alımlı, M Mantıkçı, K Özhan, BA Fach Salihoğlu, ...
2023
DOĞU AKDENİZ'DE DOLAŞIM DESENLERİ VE SU KÜTLESİ OLUŞUMUNDA DEĞİŞKENLİK
NB Başdurak, BA Fach Salihoğlu, B Salihoğlu, H Örek, K Özhan, ...
2022
MARMARA DENİZİNİN GÜNCEL OKSİJEN DURUMU VE MÜSİLAJIN ETKİSİ
M MANTIKÇI, H Örek, M Yücel, Z Uysal, ŞS ARKIN, B Salihoğlu
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20