Follow
Ahmet Erdoğan
Ahmet Erdoğan
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Prof. Dr.
Verified email at erbakan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Relationship between math teacher candidates’ technological pedagogical and content knowledge (TPACK) and achievement levels
A Erdogan, I Sahin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 2707-2711, 2010
2222010
PREDICTING COLLEGE STUDENTS'MATHEMATICS ANXIETY BY MOTIVATIONAL BELIEFS AND SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES.
ŞA Kesici, A Erdogan
College Student Journal 43 (2), 2009
1312009
Mathematics anxiety according to middle school students’ achievement motivation and social comparison
A Erdogan, S Kesici
Education 131 (1), 54-63, 2010
1162010
Prediction of High School Students' Mathematics Anxiety by Their Achievement Motivation and Social Comparison.
A Erdoğan, Ş Kesici, İ Şahin
Ilkogretim Online 10 (2), 2011
972011
Matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile düşünme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
N Canbolat, A Erdoğan
Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
912011
2009 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan çalışmaların bazı değişkenlere göre incelenmesi
T Yücedağ, A Erdoğan
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2), 825-838, 2000
72*2000
Gender differences in geometry and mathematics achievement and self-efficacy beliefs in geometry
A Erdoğan, M Baloğlu, Ş Kesici
Eurasian Journal of Educational Research 43, 91-106, 2011
652011
Öğrenci merkezli eğitim uygulama modeli
O Erbil, S Demirezen, A Erdoğan, Ü Terzi, H Eroğlu, M İbiş
İzmir İktisat Kongresi Eğitimde Uygulamalar Bölümü Tebliği, www. egitek. meb …, 2004
572004
İlköğretim matematik öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine göre teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi
A Mutluoğlu, A Erdoğan
PQDT-Global, 2012
542012
Geogebra ile öğretimin sekizinci sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisi konusundaki başarılarına etkisi
İ Çetin, A Erdoğan, DÖ Yazlık
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2015 (4), 84-92, 2015
522015
GeoGebra yazılımı ile geometri öğretiminin geometri ders başarısına ve geometri öz-yeterliğine etkisi
HB Şeker, A Erdoğan
OPUS International Journal of Society Researches 7 (12), 82-97, 2017
512017
2009 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye'de yapılan çalışmalarının bazı değişkenlere göre incelenmesi
T Yücedağ, A Erdoğan
472000
Mathematics teacher candidates’ metaphors about the concept of “mathematics”
A Erdoğan, DÖ Yazlık
452014
İlköğretim matematik öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine göre teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerinin incelenmesi
A Mutluoğlu, A Erdoğan
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 6 (10), 102-126, 2016
442016
Are the dimensions of metacognitive awareness differing in prediction of mathematics and geometry achievement?
S Kesici, A Erdogan, HI Özteke
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 2658-2662, 2011
362011
Bazı değişkenlerin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini yordama gücü
S Kayagil, A Erdoğan
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 31, 2011
322011
Kavram haritalarının calculus öğretiminde kullanılması
A Erdoğan
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Konya, 2007
282007
Development, Validity and Reliability Study of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Efficiency Scale for Mathematics Teacher Candidates.
İ Çetin, A Erdogan
International Journal of Contemporary Educational Research 5 (1), 50-62, 2018
252018
İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinde eleştirel düşünme becerilerinin matematik başarısını yordaması
S Kayagil, A Erdoğan
Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
22*2010
ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL UYGULAMALARINDAN DOYUMLARINI YORDAYICI FAKTÖRLER
İ ŞAHİN, A ERDOĞAN, AO AKTÜRK
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 509-517, 2007
22*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20