Songül ACARAVCI
Songül ACARAVCI
mku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The determinants of capital structure: Evidence from the Turkish manufacturing sector
SK Acaravci
International journal of economics and financial issues 5 (1), 158, 2015
2082015
Financial development and economic growth: Literature survey and empirical evidence from Sub-Saharan African countries
SK Acaravci, I Ozturk, A Acaravci
South African Journal of Economic and Management Sciences 12 (1), 11-27, 2009
1192009
Turkish banking sector's profitability factors
SK Acaravci, AE Calim
International Journal of Economics and Financial Issues 3 (1), 27, 2013
1182013
Finance-growth nexus: Evidence from Turkey
A Acaravci, I Ozturk, SK Acaravci
Available at SSRN 1104693, 2007
1042007
Türkiye''de Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin İmalat Sanayiinde Sınanması
H Doğukanli, S Acaravci
Iktisat Isletme ve Finans 19 (225), 43-57, 2004
322004
The effects of firm’s strategic factors on export and firm performance: A comparison of permanent and sporadic exporters
T Ural, SK Acaravci
Problems and Perspectives in Management 4 (4), 42-62, 2006
312006
Gelişmekte Olan Ülkelerde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Türkiye’de Bir Uygulama
SK Acaravcı
Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2004
222004
Purchasing power parity under the current float
SK Acaravci, A Acaravci
Available at SSRN 1395924, 2007
202007
Using data mining techniques for detecting the important features of the bank direct marketing data
T Parlar
International journal of economics and financial issues 7 (2), 692, 2017
192017
Fama-French five factor model: evidence from Turkey
SK Acaravci, Y Karaomer
International Journal of Economics and Financial Issues 7 (6), 130-137, 2017
162017
Stock returns and inflation nexus in Turkey: Evidence from ARDL bounds testing approach
SK Acaravci, A Acaravci, İ Öztürk
122011
Finansal Oranlar ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama/Financial Ratios-Stock Return Nexus: An Applicaton on BIST
SK ACARAVCI
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (35), 2016
112016
Enerji fiyatlari ve hisse senedi getirileri: Türkiye ekonomisi için bir uygulama
SK ACARAVCI, AGİ REYHANOĞLU
Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 …, 2013
112013
The Existence of Inter-Industry Convergence in Financial Ratios: Evidence from Turkey
SK Acaravci
Investment Management and Financial Innovation 4 (2), 71-76, 2007
92007
Nonstationarity and the level shift for Turkish real exchange rates
SK Acaravci, A Acaravci
Empirical Economic Letter 6, 2007
62007
Finansal Okuryazarlık: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Üzerine Uygulama
SK Acaravci, K BEDİROĞLU
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 7 (2), 30-51, 2019
52019
YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ANALİZİ: HATAY İLİNDE BİR UYGULAMA
SK Acaravcı, OC Ergüven
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (29), 258-282, 2015
52015
Hisse Senedi Beta Katsayilarinin Tahmini Ve Düzeltilmesi: istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Üzerine Bir Uygulama
A ERİŞMİŞ
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2), 270-280, 2009
42009
Borsa İstanbul (BİST-100) ve kredi temerrüt takası (CDS) arasındaki ilişkinin incelenmesi
SK Acaravcı, MY Karaömer
Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG, 260, 2017
32017
Türkiye’de Döviz Kuru ve Enflasyonun Borsa İstanbul (BİST) Sınai Endeksi Getirisi Üzerine Etkisi
SK Acaravcı, MY Karaömer
Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG, 246, 0
2
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20