Mehmet Onur Olgun
Mehmet Onur Olgun
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Transportation interval situations and related games
O Palancı, SZA Gök, MO Olgun, GW Weber
OR spectrum 38 (1), 119-136, 2016
182016
Forecasting of Turkey natural gas demand using a hybrid algorithm
G Ozdemir, E Aydemir, MO Olgun, Z Mulbay
Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 11 (4), 295-302, 2016
142016
Cooperative interval games: Mountain situations with interval data
SZA Gök, O Palancı, MO Olgun
Journal of Computational and Applied Mathematics 259, 622-632, 2014
142014
Forecasting of Turkey's natural gas demand using artifical neural networks and support vector machines
M OLGUN, G ÖZDEMİR, E Aydemir
122012
Cooperative grey games and an application on economic order quantity model
MO Olgun, SZA Gök, G Özdemir
Kybernetes, 2016
92016
İSTATİSTİKSEL ÖZELLİK TEMELLİ BAYES SINIFLANDIRICI KULLANARAK KONTROL GRAFİKLERİNDE ÖRÜNTÜ TANIMA.
MO Olgun, G Özdemır
Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University 27 (2), 2012
72012
Cooperative Grey Games: Grey Solutions and an Optimization Algorithm
O Palanci, MO Olgun, S Ergun, SZ Alparslan Gok, GW Weber
International Journal of Supply and Operations Management 4 (3), 202-215, 2017
62017
Alternative axiomatic characterizations of the grey Shapley value
SZ Alparslan Gok, O Palanci, MO Olgun
International Journal of Supply and Operations Management 1 (1), 69-80, 2014
52014
An Application of Single and Double Acceptance Sampling Plans for a Manufacturing System
E AYDEMIR, M OLGUN
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 1 (2), 65-71, 2010
42010
İŞBİRLİKÇİ STOK OYUNLARI
MO OLGUN, G ÖZDEMİR
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3 (1), 71-75, 2015
32015
Önem-Memnuniyet Analizi ve Taguchi Metodu İle Eğitimde İyileştirme Önceliklerinin Belirlenmesi: Bir Uygulama Örneği
MO Olgun, G Özdemir
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2), 81-87, 2013
22013
Control chart pattern recognition using statistical-feature based Bayes classifier
M OLGUN, G ÖZDEMİR
22012
Kalite kontrol grafiklerinde örüntü tanıma
MO Olgun
SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
12011
On the grey Baker-Thompson rule
MO Olgun, O Palanci, SZA Gök
Journal of Dynamics & Games 7 (4), 303, 2020
2020
Cooperative Grey Games: An Application on Transportation Situations
SZ Alparslan-Gök, E Qasım, O Palancı, MO Olgun
Emerging Applications of Differential Equations and Game Theory, 98-134, 2020
2020
Gri stok modelinin işbirlikçi oyun teorisi ile maliyet dağıtımlarının incelenmesi
MO Olgun, G Özdemir, SZA Gök
Uludağ Üniversitesi, 2017
2017
ÖNEM-MEMNUNİYET ANALİZİ VE TAGUCHİ METODU İLE EĞİTİMDE İYİLEŞTİRME ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ.
MO OLGUN, G ÖZDEMİR
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 19 (2), 2013
2013
Determination Of Improvement Priorities In Education With Importance-Satisfaction Analysis And Taguchi Method: A Case Study
MO Olgun, G Özdemir
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 19 (2), 81-87, 2013
2013
Mountain situations with interval data
O Palancı, SZA Gök, H Güler, MO Olgun
International Conference on Applied and Computational Mathematics, 2012
2012
GRĠ STOK MODELĠNĠN ĠġBĠRLĠKÇĠ OYUN TEORĠSĠ ĠLE MALĠYET DAĞITIMLARININ ĠNCELENMESĠ
MO OLGUN, G ÖZDEMİR, SZA GÖK
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20