Follow
MUHİTTİN SAĞIRLI
MUHİTTİN SAĞIRLI
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitim ve İnsan Kaynağı Yönünden Türk Beyin Göçü: Geri Dönen Türk Akademisyenler Üzerine Alan Araştırması
M SAĞIRLI
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2006
222006
İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ AMACI ve BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Muhittin SAĞIRLI, Ömer YILAR, Mesut BULUT, Eyüp AKMAN, Talat AYTAN, Alpay ...
İLKOKUMA ve YAZMA ÖĞRETİMİ, 1-30, 2015
19*2015
YURT DIŞINDA ÇALIŞIP TÜRKİYE‟ YE DÖNEN AKADEMİSYENLERİN EĞİTİM DURUMLARI, GİDİŞ VE DÖNÜŞ SEBEPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ YAPISININ LOGLİNEER MODELLER İLE İNCELENMESİ
D ALTA, M SAĞIRLI, S GİRAY
19*
Ses Temelli Cümle Yönteminin İlk Okuma-Yazma Öğretimi Süreç ve Etkinlikler Üzerindeki Başarısının Uygulama Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi
M SAĞIRLI
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi 2, 269-287, 2006
182006
Analysis of Reading Comprehension Levels of Fifth Grade Students Who Learned to Read and Write with the Sentence Method.
M Sagirli
Journal of education and training studies 4 (2), 105-112, 2016
172016
Okul deneyimi-I’in öğretmen adayı ve uygulama öğretmeni üzerindeki etkileri
A Gürdal, M Sağırlı, L Üredi
VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalışmaları 1, 559-568, 2000
132000
A research on reading comprehension levels of fifth-grade students who learned to read and write for the first time with sound-based sentence method
M Sağırlı, H Kadıoğlu Ateş
Journal of Education and Training Studies, 2016
62016
Farklı öğrenme özellikleri olan öğrencilere okuma-yazma becerilerinin kazandırılması
N Erturan, M Sağırlı, O Çağlayan
Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, 29-31, 2002
62002
VATANDAŞLIK BİLGİSİ
Ç A.Taşkesen, C. Özyurt, E. Töre, E. Kaya, M. Sağırlı, M.M. Öntug, R. Yeşil
Lisan Yayıncılık, 2005
3*2005
Comparison of reading comprehension levels of literate learners with different methods
M Sağirli
Education 3-13 48 (1), 100-117, 2020
22020
The Analysis of Fourth Grade Primary Students' Reader Self-Perceptions in Terms of Gender and Preschool Educational Background.
M Sagirli, B Okur
Journal of Education and Training Studies 5 (2), 71-78, 2017
22017
Matematik Öğretiminde Drama
MÖ Sağırlı
Öğretim Atölyesi: Merkezi Gelişim Uygulamaları dergisi 1 (1), 19-26, 2016
12016
Eğitimin Küreselleşmesi
M SAĞIRLI
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 423-475, 2011
12011
Öğrencilerin Okul Olgunluklarının Okuma Yazma Sürecine Etkisi
M Sağırlı, L Coşkun
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 17 (37), 2021
2021
SALGIN SÜRECİNDE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
M SAĞIRLI
EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 385-402, 2021
2021
Comparison of reading comprehension levels of literate learners with different methods
M Sağırlı
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, 2020
2020
Ses Temelli Cümle Yönteminin İlk Okuma-Yazma Öğretimi Üzerindeki Başarısının Öğretmen Açısından Değerlendirilmesi
M SAĞIRLI
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 13 (19), 852-883, 2019
2019
Cümle Yönteminin İlk Okuma-Yazma Öğretimi Üzerindeki Başarısının Öğretmen Açısından Değerlendirilmesi
M Sağırlı
2019
CÜMLE VE SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ İLE İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİNİN MUKAYESELİ DEĞERLENDİRİLMESİ
M SAĞIRLI
Turkish Studies-Educational Sciences 14 (5), 2601-2621, 2019
2019
CÜMLE YÖNTEMİNİN İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ ÜZERİNDEKİ BAŞARISININ ÖĞRETMEN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ,ss. 351-370
M SAĞIRLI
EKEV Akademi, 351-370, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20