Hakan Yıldırım
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri ve Uyum Durumları: Sivrihisar Örneği
E Sertel, H Yıldırım, S Özmen Akyol
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 101-117, 2017
62017
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Blokzincir Teknolojisinin Kullanımı
H Yıldırım
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (3), 142-153, 2018
42018
Transhümanist Çağda Mega Açık Üniversitelerin Yeniden Yapılandırılabilmesi için Stratejik Karar Modeli ile Bir Blokzincir Uygulamasının Geliştirilmesi
S Uğur, E Güler, H Yıldırım, G Kurubacak
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (3), 5-11, 2018
32018
Mobil Öğrenme: Meslek Yüksekokullarında Bilginin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Durum Çalışması
H Yıldırım
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
32017
A Literature Review and Content Analysis on Interactive E-Books
M Kesim, H Yıldırım
9th International Conference on Education and New Learning Technologies …, 2017
22017
Affirmative Contributions of Mobile Devices to Distance Education
F Sönmez, V Gülpınar, H Yıldırım
International Conference on Science, Technology, Engineering and Management 2014, 2014
22014
Opinions of Academics on Distance Education
G Kurubacak, A Aydın, T Görü, H Yıldırım
International Computer and Instructional Technologies Symposium, 756-763, 2008
22008
Meslek Yüksekokullarının Güncel Sorunlarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri
H Yıldırım, E Sertel, S Özmen Akyol
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 287-300, 2017
12017
A Discourse Analysis of Social Media Voices on Turkey’s FATIH Project
A Aydın Akkurt, H Yıldırım, HM Dönmez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (Özel), 785-806, 2019
2019
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygısı, Klout Skoru ve Akademik Başarı Puanı Arasındaki İlişki: Sivrihisar Örneği
S Özmen-Akyol, H Yıldırım, E Sertel
Erciyes İletişim Dergisi 5 (3), 76-88, 2018
2018
Yapay Sinir Ağlarının Uzaktan Eğitimde Destek Amaçlı Kullanımı
İ Kayabaş, H Yıldırım
8th International Educational Technology Conference, 542-545, 2008
2008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11