Follow
Hakan Yıldırım
Hakan Yıldırım
Lecturer @ESOGU, Ph.D. @Anadolu University, and formerly Visiting Scholar at Purdue
Verified email at purdue.edu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Blokzincir Teknolojisinin Kullanımı
H Yıldırım
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (3), 142-153, 2018
342018
Blockchain Technology Applications in Education
RC Sharma, H Yıldırım, G Kurubacak
Hershey, PA: IGI Global, 2020
222020
Cryptocurrency and tax regulation: Global challenges for tax administration
GÖ Yalaman, H Yıldırım
Blockchain Economics and Financial Market Innovation: Financial Innovations …, 2019
192019
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri ve Uyum Durumları: Sivrihisar Örneği
E Sertel, H Yıldırım, S Özmen Akyol
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 101-117, 2017
192017
Mobil Öğrenme: Meslek Yüksekokullarında Bilginin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Durum Çalışması
H Yıldırım
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
192017
Meslek Yüksekokullarının Güncel Sorunlarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri
H Yıldırım, E Sertel, S Özmen Akyol
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 287-300, 2017
16*2017
A Literature Review and Content Analysis on Interactive E-Books
M Kesim, H Yıldırım
9th International Conference on Education and New Learning Technologies …, 2017
142017
Transhümanist Çağda Mega Açık Üniversitelerin Yeniden Yapılandırılabilmesi için Stratejik Karar Modeli ile Bir Blokzincir Uygulamasının Geliştirilmesi
S Uğur, E Güler, H Yıldırım, G Kurubacak
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (3), 5-11, 2018
92018
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygısı, Klout Skoru ve Akademik Başarı Puanı Arasındaki İlişki: Sivrihisar Örneği
S Özmen-Akyol, H Yıldırım, E Sertel
Erciyes İletişim Dergisi 5 (3), 76-88, 2018
5*2018
Affirmative Contributions of Mobile Devices to Distance Education
F Sönmez, V Gülpınar, H Yıldırım
International Conference on Science, Technology, Engineering and Management 2014, 2014
42014
Opinions of Academics on Distance Education
G Kurubacak, A Aydın, T Görü, H Yıldırım
International Computer and Instructional Technologies Symposium, 756-763, 2008
22008
A Discourse Analysis of Social Media Voices on Turkey’s FATIH Project
A Aydın Akkurt, H Yıldırım, HM Dönmez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (Özel), 785-806, 2019
12019
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Blokzincir Teknolojisi ile Sürdürülebilir Bir Eğitim Cüzdanı Uygulamasının Geliştirilmesi
H Yıldırım
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023
2023
Glocal Policy and Strategies for Blockchain: Building Ecosystems and Sustainability
G Kurubacak, RC Sharma, H Yildirim
IGI Global, 2023
2023
Design Case for an Adaptable and Sustainable In-service Training Course Template
HM Dönmez, O Ergünay, F Ergüleç, H Yıldırım, Z Yurtseven-Avcı
International Journal of Designs for Learning 13 (2), 13-27, 2022
2022
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
H Yıldırım
Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Teknoloji Boyutu, 305-322, 2020
2020
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Blokzincir Tabanlı Sistemler: Eleştirel Bir Bakış
H Yıldırım, G Meriç
International Open & Distance Learning (IODL) Conference 2019, 435-440, 2019
2019
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Blokzincir Teknolojisinin Kullanımı
H Yıldırım, G Kurubacak
Birinci Ulusal Blokzincir Çalıştayı, 2018
2018
Yapay Sinir Ağlarının Uzaktan Eğitimde Destek Amaçlı Kullanımı
İ Kayabaş, H Yıldırım
8th International Educational Technology Conference, 542-545, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19