Follow
ONUR KAYRAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’deki mevduat bankalarına yönelik bir araştırma: Bankalarda gelir çeşitlendirmesinin performans üzerine etkileri
O Kayran, M Kıyılar
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 419-439, 2021
62021
Bankalarda gelir çeşitlendirmesinin performans üzerine etkileri ve Türkiye’deki mevduat bankalarına yönelik bir araştırma
O Kayran
İstanbul Üniversitesi, 2020
52020
Firmaların Kârlılık Belirleyicileri: Borsa İstanbul’a (BIST) Kayıtlı Lojistik Firmaları Üzerine Bir Panel Veri Analizi
G Arı, ZY Akbinar Dikici, O Kayran, EM Çetiner
22022
The effect of social capital on housing prices: panel data analysis by province in Turkey
A Pilatin, A Hepşen, O Kayran
International Journal of Housing Markets and Analysis, 2023
12023
Küresel Finansal Kriz Sonrası Banka Karlılığının İçsel Belirleyicileri: Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir Araştırma
O Kayran, G Arı
Ulusal, Uluslararası ve Küresel Ölçekte Finans Uygulamaları, 325-342, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5