Takip et
ebru tarcan içigen
ebru tarcan içigen
profesör doktor, akdeniz üniversitesi
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Relationships among tourist profile, satisfaction and destination loyalty: Examining empirical evidences in Antalya region of Turkey
B Ozdemir, A Aksu, R Ehtiyar, B Çizel, RB Çizel, ET İçigen
Journal of hospitality marketing & management 21 (5), 506-540, 2012
2272012
Destination image: A comparative study on pre and post trip image variations
Y Yilmaz, Y Yilmaz, ET İçigen, Y Ekin, BD Utku
Journal of Hospitality Marketing & Management 18 (5), 461-479, 2009
1582009
On stratejik yönetim okulu: Biçimleşme okulunun bütünleştirici çerçevesi
F Sarvan, ED Arıcı, J Özen, B Özdemir, ET İçigen
Akdeniz İi Bf Dergisi 6, 73-122, 2003
1572003
The internet and five‐star hotels: a case study from the Antalya region in Turkey
AA Aksu, E Tarcan
International Journal of Contemporary Hospitality Management 14 (2), 94-97, 2002
1062002
A comparison of tourist expectations and satisfaction: A case study from Antalya region of Turkey
A Aksu, TE İçigen, R Ehtiyar
Turizam 14 (2), 66-77, 2010
1002010
Üniversite öğrencilerinin sosyalleşme süreci ve rekreasyon faaliyetlerinin incelenmesi üzerine bir çalışma
Y YAĞMUR, ET İÇİGEN
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 27 (2), 227-242, 2016
522016
Antalya yöresi turist profili araştırması
A Aksu, B Özdemir, R Bato Çizel, E Tarcan İçigen, B Çizel, R Ehtiyar
Antalya: Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu …, 2008
302008
AHP TEMELLİ TOPSİS YÖNTEMİ İLE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PERSONEL SEÇİMİ
E İçigen, İ Çetin E.
International Congress of Management, Economy and Policy,, 255-267, 2017
262017
Yiyecek-İçecek Bölümü Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlikleri ve İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma
ET İçigen, İ Uzut
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2), 107-118, 2012
252012
A Research on Professional Tour Guides Emotional Intelligence and Problem-Solving Skills
İE Gültekin Selami
Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 1-29, 2018
24*2018
Türkiye genelinde her şey dahil uygulamasının turistler, işletme yöneticileri ve yöre esnafı açısından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
A Aktaş, B Özdemir, E Tarcan, E Atılgan
Akdeniz Ülkeleri Turizm Kongresi, Antalya, 621-648, 2002
232002
Personnel Selection Based on Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis and Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis Methods
E Çetin, E İçigen
International Journal of Economics and Management Engineering, 2532-2536, 2017
192017
Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası konaklama işletmelerinin sosyal sorumluluk uygulamalarının incelenmesi
E İÇİGEN, BÇ ÜNLÜ, O DOĞAN
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 6 (2), 299-310, 2016
182016
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
ŞA TÜKELTÜRK, NŞ PERÇİN, B GÜZEL
162014
İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlemesi ve konaklama endüstrisine yönelik bir araştırma
E Tarcan
Akdeniz Üniversitesi, 2001
142001
Takım üyelerinin bilişsel stillerinin takım performansı üzerindeki etkileri: Konaklama işletmelerinde bir araştırma
ET İçigen
Akdeniz Üniversitesi, 2008
122008
İşgören Devrinin Otel İşletmelerine Olan Maliyetinin Hesaplanması: Antalya Yöresinde Bir Araştırma
A Aksu, E Tarcan, E Atılgan
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi-Nevşehir Turizm İşl. ve Otel …, 2001
122001
Konaklama İşletmelerinin İşgören Temininde Kullandıkları “Üniversite Kaynağı” nın Yeri ve Önemi: Antalya Yöresinde Bir Araştırma
A Aktaş, E Tarcan
Turizm Eğitimi Konferansı-Workshop 11-13 Aralık 2002, 2002
82002
Yılına Doğru Türkiye’nin İnanç Turizmi Açısından Önemi ve Antalya’da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma
E TARCAN, E ATILGAN
İki binli Yıllara Girerken Kapadokya’nın Turizm Değerlerine Bir Bakış …, 2000
82000
ELEKTRONİK TİCARET: TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI SAPTAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
ET İÇİGEN, U KUTLU
72012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20