Bülent Akbaba
Bülent Akbaba
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tarih öğretiminde fotoğraf kullanımı
B Akbaba
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv …, 2005
472005
Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kültürel mirasa duyarlılık değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi
B KILCAN, B AKBABA
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 5 (3), 113-137, 2013
332013
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi
B Akbaba
Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2009
322009
İlköğretim sosyal bilgiler 4 ders kitabı
EA Kolukısa, A Oruç, B Akbaba, H Dündar
Ankara: A Yayınları, 2005
312005
Sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
B Akbaba, B KILCAN
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 2 (1), 1-10, 2012
29*2012
Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Gazi Üniversitesi örneği)
B Akbaba
Gazi Akademik Bakış, 177-197, 2008
272008
The attitudes of pre-service social studies teachers’ towards teaching profession and their self-efficacy about using instruction materials
B Akbaba
Mevlana International Journal of Education 3 (2), 157-169, 2013
222013
Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan estetik değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi
B Kılcan, B Akbaba
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (4), 1047-1076, 2014
212014
Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin öğretimine yönelik bir durum değerlendirmesi (Gazi Üniversitesi örneği)
B Akbaba
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (1), 29-52, 2009
202009
Sosyal Bilgiler Öğretimine Görsel Materyallerin Kullanımı
B Akbaba
Sosyal bilgiler öğretimi (4. baskı) içinde, 283-319, 2015
162015
Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin amaçlarına yönelik öğrenci görüşleri
B Akbaba
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 339-352, 2007
162007
Adana ili turunçgil yetiştiriciliği ve insektisit kullanımının değerlendirilmesi
BZ Akbaba
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı …, 2010
152010
İNKILAP TARİHİ ÖĞRETİMİNDE FOTOĞRAF KULLANIMI
B AKBABA
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (1), 65-78, 2005
142005
Tarih öğretiminde görsel kaynaklardan yararlanma
B Akbaba
Tarih nasıl öğretilir, 170-183, 2010
122010
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutumları
B Akbaba, B Kılcan
Elementary Education Online 13 (3), 2014
112014
Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B Akbaba, S KAYMAKCI, TS Birbudak, B KILCAN
Journal of Theoretical Educational Science, 289, 2016
92016
Tarih öğretmeni adaylarının Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B AKBABA, B DEMİRTAŞ, TS BİRBUDAK, B KILCAN
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 6 (2), 207-226, 2014
92014
THE ATTITUDES OF PRE-SERVICE HISTORY TEACHERS'TOWARDS TEACHING PROFESSION AND TECHNOLOGY AND THEIR SELF-EFFICACY ABOUT USAGE TEACHING MATERIALS.
B Akbaba
International Journal of Academic Research 5 (5), 2013
92013
Lise tarih ders kitaplarını değerlendirme formunun geliştirilmesi
B Akbaba
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (1), 26-41, 2013
82013
Photograph Usage in History Education.
B Akbaba
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 8 (3), 39-47, 2009
82009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20