Follow
Bülent Akbaba
Bülent Akbaba
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tarih Öğretiminde Fotoğraf Kullanimi
B Akbaba
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 185-197, 2005
1192005
Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kültürel mirasa duyarlılık değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi
B Kılcan, B Akbaba
Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks 5 (3), 2013
752013
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi
B Akbaba
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2009
722009
İlköğretim sosyal bilgiler 4 ders kitabı
EA Kolukısa, A Oruç, B Akbaba, H Dündar
Ankara: A Yayınları, 2005
532005
Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Gazi Üniversitesi örneği)
B Akbaba
Gazi Akademik Bakış, 177-197, 2008
522008
Sosyal bilgiler öğretiminde görsel materyallerin kullanımı
B Akbaba
PEGEM AKADEMİ, 2015
462015
Sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
B Akbaba, B Kılcan
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 2 (1), 1-10, 2012
46*2012
Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B Akbaba, S Kaymakcı, T Birbudak, B Kılcan
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 9 (2), 2016
412016
İNKILAP TARİHİ ÖĞRETİMİNDE FOTOĞRAF KULLANIMI
B Akbaba
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (1), 65-78, 2005
372005
Should We Flip the Social Studies Classrooms? The Opinions of Social Studies Teacher Candidates on Flipped Classroom.
E Erdogan, B Akbaba
Journal of Education and Learning 7 (1), 116-124, 2018
342018
Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin amaçlarına yönelik öğrenci görüşleri
B Akbaba
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 2007
332007
Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan estetik değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi
B Kılcan, B Akbaba
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (4), 2014
322014
The Attitudes of Pre Service Social Studies Teachers towards Teaching Profession and Their Self Efficacy about Using Instruction Materials
B Akbaba
Mevlana International Journal of Education 3 (2), 2013
322013
Tarih öğretmeni adaylarının Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B Akbaba, B Demirtaş, T Birbudak, B Kılcan
Journal of World of Turks 6 (2), 2014
312014
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Öğretimine Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi Gazi Üniversitesi Örneği
B Akbaba
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (1), 2009
312009
Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortam kullanımının öğrencilerin zaman kronoloji ve değişim sürekliliği algılama becerilerine etkisi
B Akbaba, M Keçe, M Erdem
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 2012
292012
Tarih öğretiminde görsel kaynaklardan yararlanma
B Akbaba
YENİ İNSAN, 2010
272010
İlköğretim sosyal bilgiler 4 öğretmen kılavuz kitabı
EA Kolukısa, Ş Oruç, B Akbaba, H Dündar
Ankara: Gizem, 2008
252008
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutumları
B Akbaba, B Kılcan
e-İlköğretim Online (elektronik) 13 (3), 2014
222014
Li̇se tari̇h ders ki̇taplarini değerlendi̇rme formunun geli̇şti̇ri̇lmesi̇
B Akbaba
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 11 (1), 26-41, 2013
222013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20