Follow
Dursun Yıldız
Dursun Yıldız
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Doğu Akdeniz’de Küresel Satranç
D Yıldız
Truva Yayınları, 2012
322012
Tarihi geçmişi, stratejik önemi ve su sorunu açısından Akdeniz'in doğusu
D Yıldız
Bizim Kitaplar, 2008
232008
Küresel ısıtılan dünya ve su
D Yaşar, D Yıldız
Truva Yayınları, 2009
212009
Su ve toprak
D Yıldız, Ö Özbay
USİAD, 2008
202008
Afghanistan’s transboundary rivers and regional security
D Yıldız
World Scientific News 16, 40-52, 2015
182015
Su raporu, ulusal su politikası ihtiyacımız
D Yıldız
USİAD. Yayını. Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği Haziran, 2007
182007
Akdeniz’in Doğusu (Tarihi Geçmişi, Stratejik Önemi ve Su Sorunu Açısından)
D Yıldız
Bizim Yayınlar, İstanbul, 2008
172008
A comparison of reliability tests in field researches and an application on agricultural data
D Yıldız, E Uzunsakal
Journal of Applied Social Sciences 2 (1), 14-28, 2018
162018
The importance of water in development
D Yıldız
World Water Diplomacy & Science News 10006 (1-4), 1-7, 2017
152017
Akdeniz havzası'nda su sorunları ve Türkiye
D Yıldız
TMMOB, 2003
152003
New international security paradigm related to water and environmental security
D Yıldız
World Scientific News 19, 97-111, 2015
132015
Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER) almak için başvuran hastaların klinik özellikleri, eş tanılarının incelenmesi, yeni değişen ÇÖZGER yönetmeliğine göre aldıkları …
D Yıldız, MC Tarakçıoğlu
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi 12 (2), 144-150, 2020
122020
How Zebra mussels threaten to water supply security and effects of preventive measures in Turkey
S Aksu, D Yıldız, AP Güngör
World Scientific News, 99-126, 2017
112017
Farklı asma anaçları ile aşılı red globe üzüm çeşidinin fidan randımanı üzerine bir çalışma
B İşçi, A Altındişli, E Kacar, D Yıldız, O Soltekin, S Önder, A Ünal, Y Savaş
Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A 27, 17-26, 2015
112015
Yağmur Suyu Yönetimi Açısından Yeşil Altyapı Sistemlerinin Değerlendirilmesi. II
Z Avdan, D Yıldız, A Çabuk
International Sustaınable Structure Symposıum, Ankara, 733-740, 2015
112015
Akdeniz Havzası’nın hidrojeopolitiği ve Türkiye
D Yıldız
TMMOB su politikaları kongresi bildiriler kitabı içinde, 616-628, 2006
112006
Natural Diminishing Trend of the Tigris and Euphrates Streamflows is Alarming for the Middle East Future
D Yıldız
World Scientific News 2 (47), 279-297, 2016
102016
Orta Asya'daki saatli bomba: su sorunu
D Yıldız
Truva Yayınları, 2012
102012
Osmanlı'dan bugüne su politikaları ve hukuku
D Yıldız, Ö Özbay
Truva, 2012
102012
Su'dan savaşlar
D Yıldız
Truva Yayınları, 2010
102010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20