Dr.Ilker Murat Ar
Dr.Ilker Murat Ar
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Department of Business Administration
ybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Antecedents and performance impacts of product versus process innovation
IM Ar, B Baki
European Journal of Innovation Management, 2011
3352011
The impact of green product innovation on firm performance and competitive capability: the moderating role of managerial environmental concern
IM Ar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 62, 854-864, 2012
2062012
An application of integrating SERVQUAL and Kano's model into QFD for logistics services
B Baki, CS Basfirinci, IM AR, Z Cilingir
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2009
1652009
Türkiye'deki havalimanlarının etkinliklerindeki değişimin incelenmesi: 2007-2011 dönemi için Malmquıst-TFV Endeksi uygulaması
İM AR
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (3-4), 143-160, 2012
362012
Evaluating the relative efficiency of commercial banks in Turkey: An integrated AHP/DEA approach
IM Ar, A Kurtaran
International Business Research 6 (4), 129, 2013
352013
Building Technology Transfer Capacity in Turkish Universities: A Critical Analysis
M RANGA, S TEMEL, İM AR, RB YEŞİLAY, FV SUKAN
European Journal of Education 51 (1), 90-106, 2016
332016
Kuruluş yeri seçiminde Bulanık AHS-VIKOR yaklaşımının kullanımı: otel sektöründe bir uygulama
İM AR, B Birdoğan, F ÖZDEMİR
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 93-114, 2014
282014
Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi
Y GÜNEYSU, B ER, İM AR
KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 71-93, 2015
26*2015
Logistics center site selection by ANP/BOCR analysis: A case study of Turkey
I Peker, B Baki, M Tanyas, I Murat Ar
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 30 (4), 2383-2396, 2016
242016
Assessment of blockchain applications in travel and tourism industry
AI Ozdemir, IM Ar, I Erol
Quality & Quantity, 1-15, 2019
232019
Kablo Sektöründe Tedarikçi Seçimi İçin Bütünleşik Dematel-Aas-Vikor Yönteminin Kullanılması
İM AR, H GÖKŞEN, MA TUNCER
Ege Akademik Bakış 15, 285-300, 2015
212015
Çok kriterli karar verme tekniklerini kullanarak serbest bölge yer seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi örneği
A Gökhan, B Birdoğan, İ Peker, İM Ar
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (1 …, 2015
202015
Business School ranking with grey relational analysis: the case of Turkey
IM Ar, C Hamzaçebi, B Baki
Grey Systems: Theory and Application, 2013
182013
Measuring and evaluating efficiency of a glass company through data envelopment analysis
IM Ar, B Baki
Problems and Perspectives in Management 5 (1), 72-81, 2007
152007
Sosyal Yenilik Üzerine Bir Alan Araştırması
F ÖZDEMİR, İM AR
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi 4, 17-43, 2015
142015
Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde Ahs-Topsis Ve Ahs-Vikor Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği
İM AR, F ÖZDEMİR, B BAKİ
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 9, 6159-6174, 2014
122014
A comparative analysis of 3PL applications in manufacturing firms from seven countries
B Baki, I Murat Ar
Supply Chain Forum: An International Journal 10 (1), 16-30, 2009
122009
Multi-criteria Decision Analysis Model for Warehouse Location in Disaster Logistics
A OFLUOĞLU, B BAKİ, İM AR
Journal of Management, Marketing and Logistics 4, 89-106, 2017
102017
ÇAYKUR’a bağlı fabrikaların etkinlik analizi: Malmquist-TFV endeksi uygulaması
B Baki̇, İM AR
Iktisat Isletme ve Finans 24 (284), 77-108, 2009
102009
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN AAS YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
İ Peker, İM Ar, B Baki
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (3), 107-126, 2014
82014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20