Follow
gülten feryal küçüker gündüz
gülten feryal küçüker gündüz
Unknown affiliation
Verified email at iku.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışları ile Bilişsel Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki.
L Vural, GF Gündüz
Ilkogretim Online 18 (1), 2019
222019
İlkokul öğrencilerinin kendi kendine öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretici destekli bir model önerisi
GF Küçüker
PQDT-Global, 2015
222015
The relationship between academic procrastination behaviors of secondary school students, learning styles and parenting behaviors
GF GÜNDÜZ
International Journal of Contemporary Educational Research 7 (1), 253-266, 2020
142020
Instructional techniques
GF Gündüz
Instructional process and concepts in theory and practice: improving the …, 2016
142016
Developing a" Self-Directed Learning Preparation Skills Scale for Primary School Students": Validity and Reliability Analyses.
GF Gündüz, K Selvi
Universal Journal of Educational Research 4 (10), 2323-2340, 2016
102016
The relationship between academic procrastination behaviors and cognitive awareness levels of prospective teachers
L Vural, GF Gündüz
Elementary Education Online 18 (1), 307-307, 2020
72020
The Investigation of Parents' Interactions and Their Children's Learning Levels at Parental Coaching Carried out over Social Network.
GF Gündüz
Universal Journal of Educational Research 6 (3), 491-518, 2018
72018
Ortaokul fen bilimleri 5. sınıf ders kitabı
G Gündüz
Ankara: Evren Yayıncılık, 2013
72013
Kamu okullarının sosyal sermaye düzeyleri ve dezavantajlılıkları ile ilgili değişkenler arasındaki ilişki
G Gündüz, H Ergen
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (4), 675, 2014
62014
Opinions of primary school teachers in relation to effectiveness and applicability of design skill workshops
GF Gündüz
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 (4), 533-570, 2020
52020
2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Ortaokul 5. sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Eskişehir İli Örneği
GF Gündüz, EBK DEMİR
Trakya Eğitim Dergisi 10 (3), 1024-1041, 2020
52020
Öğrenmeyi öğrenme üzerine ev temelli aile katılımı çalışması
GF Gündüz
Yaşadıkça Eğitim 33 (2), 275-305, 2019
52019
A Proposal Of Teacher-Supported Model For Developing Primary School Students’ Self-Directed Learning Skills (PTSSDLM)
GF Gündüz, K Selvi
TED EĞİTİM VE BİLİM 41 (185), 167-198, 2016
52016
İçerik türüne dayalı öğretim yaklaşımının kural öğretimi üzerindeki etkililiği
F Küçüker, B Eriştir
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 2 (2), 63-74, 2012
52012
Development of a Scale for Students in Evaluating 2017 Information Technology and Software Curriculum.
EBK Demir, GF Gündüz
International Journal of Instruction 12 (4), 313-330, 2019
42019
Comparison of 2017 5th Grade Information Technologies and Software Course Draft Curriculum and 21012 Information Technologies and Software Course Curriculum
GF Gündüz, EBK Demir
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 (2), 147-175, 2018
42018
DEVELOPING A" SELF-DIRECTED LEARNING IMPLEMENTATION SKILLS SCALE FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS": VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS.
GF Gündüz, K Selvi
Agathos: An International Review of the Humanities & Social Sciences 7 (1), 2016
42016
ACRA-Yükseköğretim Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Uyarlanması Çalışması
F Küçüker, B Sönmez, K Selvi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-14, 2014
22014
NEDEN-SONUÇ MODELİNE DAYALI ÖĞRETİMİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM ETİĞİ İLE İLGİLİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ.
B Erişti, GF Küçüker
Journal of Educational Sciences & Practices 10 (19), 2011
22011
İlköğretimde içerik türü tabanlı kural öğretiminin öğrenci erişisine ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi
GF KÜÇÜKER
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20