Özgül Dağlı
Özgül Dağlı
Verified email at uskudar.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Televizyon reklamlarında metafor kullanımı
Ö İnam
Anadolu Üniversitesi, 2008
272008
Kurum içi iletişim: çalışanların sağlıklı iş yaşamı beklentilerinin betimlenmesine yönelik bir çalışma. 2
B Baygül, Ö İnam
Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu 21, 91-100, 2006
152006
Televizyon reklamlarının çocuk-aile ilişkisi ve boş zaman kavramı ekseninde değerlendirilmesi
Ö DAĞLI, E HACIBEKTAŞOĞLU
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 183-212, 2015
92015
İletişim Çatışması Olarak Kadına Yönelik Şiddet
R Gökdağ, Ö Dağlı
Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu Bildiri …, 2012
32012
Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Türkiye’deki Yansımaları: Reklam ve Halkla İlişkiler Ajanslarına Yönelik Bir Araştırma
M Oyman, Ö İnam
Anadolu Üniversitesi, 2007
32007
Reklamlara yönelik tepkilerin ölçülmesinde kullanılan modeller
Ö İnam
Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli …, 2002
32002
Semiotic Analysis of a Poster about Violence against Women Violence
Ö Dağlı, E Hacıbektaşoğlu
Dalam Communication and Media Technologies. Spessial Issues. Hal, 102-111, 2015
22015
Televizyon reklamlarındaki marka maskotların nöropazarlama yöntemlerinden galvanik deri iletkenliği ve yüz (ifade) kodlama analizi aracılığıyla incelenmesi
Ö DAĞLI, TA Uluç
Intermedia International E-journal 8 (14), 58-78, 2021
2021
ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA PAZARLAMA, TURİZM VE İLETİŞİMDE GÜNCEL KONULAR
M REYHANOĞLU
2018
Personalities of Brands Using Social Media Efficiently.,
Ö Dağlı
Online Journal of Communication and Media Technologies 7 (4), 211-223, 2017
2017
Unhate Company of Benetton and Corporate Reputation
Ö Dağlı, ŞE Erben
Online Journal of Communication and Media Technologies 5 (September 2015 …, 2015
2015
Reflections Integrated Marketing Communications in Turkey-AStudy Towards The Advertising And Public relations Agencies
M Oyman, O Inam
Anadolu University Journal of Social Sciences 7 (1), 53-78, 2007
2007
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/FACULTY OF COMMUNICATION İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ/JOURNAL OF COMMUNICATION STUDIES
S Okuma, F Reading
İLETİŞİM ÇATIŞMASI OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET
R Gökdağ, Ö Dağlı
ULUSLARARASI KATILIMLI KADINA VE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET SEMPOZYUMU BİLDİRİ …, 0
THE ASSOCIATIONS OF JEAN BRANDS ON YOUNGSTERS: THE EXAMPLE OF LEVI'S AND MAVI JEANS
Ö İNAM
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15