Takip et
Serdar Güngör
Serdar Güngör
Diğer adlarGüngör, S, Gungor, S
Bilecik Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıbbi Mikrobiyoloji Doçenti
bilecik.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The prevalence of HBV, HCV and HIV infections among blood donors in Izmir, Turkey
I Afsar, S Gungor, AG Sener, SG Yurtsever
Indian journal of medical microbiology. 26 (3), 288-89, 2008
512008
Seroprevalence of transfusion transmissible infections among blood donors in western part of Turkey: a six-year study
B Uzun, S Güngör, M Demirci
Transfusion and Apheresis Science 49 (3), 511-515, 2013
492013
Evalution of resistance to various antibiotics in pseudomonas aeruginosa and acinetobacter baumannii strains isolated from blood cultures of intensive care patients
B Uzun, S Gungor, SG Yurtsever, İ Afsar, M Demirci
Ankem Derg 26 (2), 55-60, 2012
49*2012
Macrolide-lincosamide-streptogramin B (MLSB) resistance phenotypes in clinical Staphylococcus isolates and investigation of telithromycin activity
B Uzun, S Güngör, B Pektaş, E Yula, F Koçal, S Kaya
Mikrobiyoloji bulteni 48 (3), 469-476, 2014
34*2014
Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antibiyotiklere direnç
S Güngör, B Karaayak Uzun, S Gül Yurtsever, N Baran
Ankem Derg 26 (4), 171-5, 2012
312012
İdrar örneklerinden izole edilen enterokokların in vitro antibiyotik direnç oranlarının değerlendirilmesi
Ö Kalaycı, SG Yurtsever, S Güngör, B Uzun, N Kurultay
Klimik Derg 24 (2), 105-7, 2011
27*2011
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine bir yılda başvuran toksoplasmosis şüpheli hastaların ELISA yöntemiyle taranması
M Türk, S Güngör, D Bayram, N Bilgin, H Er, N Kurultay, M Türker
Türkiye Parazitol Derg 28 (2), 80-82, 2004
272004
Comparison of cefoxitin disk diffusion test, automated system and chromogenic medium for detection of methicillin resistance in Staphylococcus aureus isolates
B Uzun, KŞ AG, S Güngör, I Afşar, M Demirci
Mikrobiyoloji Bulteni 47 (1), 11-18, 2013
24*2013
İdrar kültürlerinden izole edilen Enterococcus türleri ve antibiyotik dirençleri
ÖY Ergin, ED Bayram, B Uzun, S Güngör, T Demirdal
Ankem Derg 27 (4), 173-178, 2013
24*2013
Kan kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae izolatlarinda genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz sıiklığı ve in-vitro antibiyotiklere direnç paternleri
BK UZUN, S GÜNGÖR, MŞ İLGÜN, R ÖZDEMİR, N BARAN, ÖY ERGİN
Ankem Derg 26 (4), 181-186, 2012
202012
Virus İnfeksiyonunda Delta Antikoru Sıklığı ve Klinik Önemi
SG Yurtsever, HH Er, S Güngör, BHB Uzun, B Hepatit
Viral Hepatit Derg 17 (2), 69-73, 2011
18*2011
Evaluation of hepatitis delta virus (HDV) infection in blood donors in western Turkey
B Uzun, AG Şener, S Güngör, İ Afşar, M Demirci
Transfusion and Apheresis Science 50 (3), 388-391, 2014
172014
Seroprevalence of hepatitis A and hepatitis E in adults patient admitted İzmir Katip Çelebi Universty Atatürk Training and Research Hospital
B Karaayak Uzun, H Hakan Er, S Gungor, B Pektas, N Baran, ...
Viral Hepat J 19 (2), 76-79, 2013
17*2013
Bir üçüncü basamak hastanede Toxoplasma gondii IgG avidite test istem ve sonuçlarının değerlendirilmesi
S Güngör, AA Gökmen, U Berrin, HH Er, B Pektaş, AA Kilimcioğlu
Journal of clinical and experimental investigations 5 (2), 246-249, 2014
16*2014
SEROPOSITIVITY RATES OF HBsAG, ANTI-HCV, ANTI-HIV IN THE PATIENTS IN PREOPERATIVE PERIOD
SG Yurtsever, S Gungor, I Afsar, AG Sener, N Kurultay, M Turker
NOBEL MEDICUS 5, 33-35, 2009
12*2009
Toxoplasmosis şüphesi ile başvuran hastaların serolojik sonuçlarının değerlendirilmesi
B PEKTAŞ, A AKSOY GÖKMEN, HH ER, S GÜNGÖR, S KAYA, ...
Türkiye Parazitoloji Dergisi 39 (2), 90-93, 2015
11*2015
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suşlarında antibiyotiklere direnç oranı
P Şen, E Yula, H Er, S Güngör, R Özdemir, N Baran, T Demirdal, ...
Ortadoğu Tıp Dergisi 9 (3), 113-117, 2017
102017
Changes in resistance percentage to antibiotics in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii strains isolated from blood cultures of intensive care unit patients
B Uzun, S Güngör, N Sezak, İ Afşar, M Şerifhan İlgün, M Demirci
Turk Hij Den Biyol Derg 71 (1), 1-8, 2014
9*2014
Kan kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılık paternlerinin son beş yıldaki değişimi
T Müderris, SG Yurtsever, N Baran, R Özdemir, H Er, S Güngör, ...
Turk Hij Den Biyol Derg 76 (3), 231-42, 2019
8*2019
Preoperatif hastalarda HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seropozitifliği
BK Uzun, H Er, S Güngör, B Pektaş, M Demirci
Journal of Clinical and Experimental Investigations 4 (4), 449-452, 2013
82013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20