SİNAN GÜNEYSU
SİNAN GÜNEYSU
İstanbul University Cerrahpaşa
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Comparison of activated carbon and pyrolyzed biomass for removal of humic acid from aqueous solution
CE Gokce, S Guneysu, S Aydin, S Arayici
The Open Environmental Pollution & Toxicology Journal 1 (1), 2009
162009
Adsorption isotherms and kinetics of vanadium by shale and coal waste
GW Kajjumba, S Aydın, S Güneysu
Adsorption Science & Technology 36 (3-4), 936-952, 2018
92018
Comparative metal (Cu, Ni, Zn, total Cr, and Fe) removal from galvanic sludge by molasses hydrolysate
EE Özbaş, CE Gökçe, S Güneysu, HK Özcan, N Sezgin, S Aydin, ...
Journal of Chemical Technology & Biotechnology 88 (11), 2046-2053, 2013
72013
Removal of some organic acids from water using olive mill wastes as adsorbent
S Guneysu, S Aydin, S Arayici
Fresenius Environmental Bulletin 13 (10), 1006-1009, 2004
52004
Investigation of using adsorbents obtained from sewage sludge with pyrolysis for removal of cod and dye from textile industry wastewater
S Aydin, S Guneysu, S Arayici
Ekoloji 16 (64), 43-48, 2007
42007
Carbonization and reuse possibilities of domestic and industrial sewage sludge
S Aydin, S Guneysu, S Arayici
J. Residuals Sci. Tech 2, 215-220, 2005
42005
Pirinanın Aktif Karbon Olarak Değerlendirilmesi
S Güneysu
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
32003
Evaluation of methods and efficiencies of industrial wastewater treatment in Turkey
S AYDIN, Y ÇELİK, S GÜNEYSU, S ARAYICI
Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences 13 (2 …, 2010
22010
Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Farklı Yöntemlerle Arıtılmasının Araştırılması
S Güneysu
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
22009
Recycling and Reuse Approaches for Better Sustainability
N Balkaya, S Guneysu
Springer, 2019
12019
Wet peroxidation of olive oil mill wastewater for sludge minimization
S Guneysu, S Arayıcı
Recycling and Reuse Approaches for Better Sustainability, 267-275, 2019
12019
Evaluation of estrogenic hormones in water reservoirs and municipality treatment plants in Istanbul
C Gokce, S Guneysu, S Arayici
12017
Investigation of the environmental distribution of endocrine disrupting materials in sewage sludge
CE Gökçe, S Güneysu, S Arayıcı
Desalination and Water Treatment 57 (6), 2564-2569, 2016
12016
Türkiye’de Endüstriyel Atık Su Arıtma Yöntemleri ve Verimliliklerinin Değerlendirilmesi
S AYDIN, Y ÇELİK, S GÜNEYSU, S ARAYICI
2016
Arıtma Tesisi Çamurlarından Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atık Sularından KOI ve Renk Giderimi için Kullanımının Araştırılması.
S Aydin, S Güneysu, S Arayici
Ekoloji Dergisi 16 (64), 2007
2007
ZEYTİNYAĞI ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FARKLI YÖNTEMLERLE ARITILMASININ ARAŞTIRILMASI
ÇYMS GÜNEYSU, ÇM Programı, S ARAYICI
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16