Takip et
Samet KALKAN
Samet KALKAN
Recep Tayyip Erdogan University-Faculty of Fisheries, Department of Marine Biology
erdogan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation
JL Ortiz, P Santos-Sanz, B Sicardy, G Benedetti-Rossi, D Bérard, ...
Nature 550 (7675), 219-223, 2017
2482017
The occurrence of pathogenic bacteria in some ships' ballast water incoming from various marine regions to the Sea of Marmara, Turkey
G Altug, S Gurun, M Cardak, PS Ciftci, S Kalkan
Marine Environmental Research 81, 35-42, 2012
1142012
Bio-indicator bacteria & environmental variables of the coastal zones: The example of the Güllük Bay, Aegean Sea, Turkey
S Kalkan, G Altuğ
Marine Pollution Bulletin 95 (1), 380-384, 2015
452015
The composition of cultivable bacteria, bacterial pollution, and environmental variables of the coastal areas: An example from the Southeastern Black Sea, Turkey
S Kalkan, G Altuğ
Environmental Monitoring and Assessment 192 (6), 356, 2020
252020
Antibiotic and Heavy Metal Resistant Bacteria Isolated from Aegean Sea Water and Sediment in Güllük Bay, Turkey: Quantifying the resistance of identified bacteria species with …
G Altuğ, M Çardak, PSÇ Türetken, S Kalkan, S Gürün
Johnson Matthey Technology Review 64 (4), 507-525, 2020
142020
Heavy metal resistance of marine bacteria on the sediments of the Black Sea
S Kalkan
Marine Pollution Bulletin 179, 113652, 2022
132022
Physical properties of the trans-Neptunian object (38628) Huya from a multi-chord stellar occultation
P Santos-Sanz, JL Ortiz, B Sicardy, M Popescu, G Benedetti-Rossi, ...
Astronomy & Astrophysics 664, A130, 2022
112022
The distribution and antibacterial activity of marine sponge-associated bacteria in the aegean sea and the sea of Marmara, Turkey
G Altuğ, PS Çiftçi Türetken, S Kalkan, B Topaloğlu
Current Microbiology 78 (6), 2275-2290, 2021
92021
Gökçeada (Ege Denizi) Ve Marmara Denizi Süngerlerinin Metanolik Ekstraktlarının Anti-Bakteriyel Aktivitelerinin Karşılaştırılması”. 17
G Altuğ, P Çiftçi, B Topaloğlu, S Gürün, S Kalkan
Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6, 2013
82013
Güllük Körfezi’nde Besin Tuzu Ve Değişken Çevresel Parametreler
PS Çiftçi-Türetken, G Altuğ, M Çardak, S Gürün, S Kalkan
Editör: Altuğ G. Güllük Körfezi Bakteriyolojisi Tübitak Proje Çalıştay …, 2013
62013
Screening of potential anti-bacterial activity of marine sponge extracts from Gökçeada Island, Aegean Sea, Turkey
G Altuğ, PS Çiftçi-Türetken, S Gürün, S Kalkan, B Topaloğlu
First National Workshop on Marine Biotechnology and Genomics, 39-53, 2012
62012
Levels of bio-indicator bacteria transported to the Black Sea by the Riva Stream, Istanbul, Turkey
G Altug, S Gurun, PS Ciftci Türetken, S Kalkan
Int J Marine Sci Ocean Technol 3 (4), 45-49, 2016
52016
Marmara Denizi'nde Bakteriyolojik Kirlilik ve Yansımaları, II
G Altuğ, S Gürün, S Kalkan, PS Çiftçi Türetken
Marmara Denizi Sempozyumu, İstanbul, Türkıye, 22-23, 2016
52016
The levels of bio-indicator bacteria in the fresh water resources of Eastern Anatolia Region of Turkey
G Altuğ, M Çardak, PSÇ Türetken, SK Şahin, S Kalkan
Environmental Pollution and Protection 2 (3), 117-123, 2017
42017
The fishery potential and sustainable aquaculture in Portugal
S Kalkan, MA Canyurt
3rd International Symposium on Sustainable Development, May 31–June 01 2012 …, 2012
42012
Güllük Körfezi’nin (Ege Denizi) Kültür Edilebilir Heterotrofik Bakteri Çeşitliliği, Kompozisyonu ve Bolluğunun Araştırılması, İstanbul University
SK Sevan Gürün, Gülşen Altuğ, Mine Çardak, Çiftçi Türetken, Pelin S.
Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 188, 2012
4*2012
Multimodal analysis of south-eastern Black Sea sediment bacterial population diversity
S Kalkan
Marine Pollution Bulletin 183, 114063, 2022
32022
Marmara Denizi’nden Toplanan Süngerlerin Anti-Bakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması
G Altuğ, P Çiftçi, B Topaloğlu, S Kalkan, S Gürün
Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu …, 2013
32013
Güllük Körfezi Yüzey Sedimentlerinde Metal Birikimi
N BALKIS, A AKSU, G ALTUĞ, M ÇARDAK, PSÇ TÜRETKEN, S GÜRÜN, ...
GÜLLÜK KÖRFEZİ BAKTERİYOLOJİSİ, 25, 2013
32013
Güllük Körfezi (Ege Denizi) kıyısal alanında biyo-indikatör bakterilerin çevresel parametrelerle ilişkilerinin araştırılması
S Kalkan, G Altuğ, M Cardak, S Gürün, PS Çiftçi Türetken
Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 2012
32012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20