Follow
Yaşar Aydemir
Yaşar Aydemir
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
METİN NEŞRİNDE MECMUALARIN ROLÜ VE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER.
Y Aydemir
Electronic Turkish Studies 2 (3), 2007
2932007
Edebiyat öğretmeni adaylarının soru sorma becerileri üzerine bir araştırma (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)
Y Aydemir, Ö Çiftçi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2), 103-115, 2008
1242008
Şiir mecmuaları ve metin teşkilinde mecmuaların rolü
Y Aydemir
Bilig, S 19, 147-155, 2001
1212001
Behiştî dîvânı
Y Aydemir
MEB, 2000
1122000
MECMUALARA SORULMASI GEREKEN SORULAR.
C Kurnaz, Y Aydemir
Electronic Turkish Studies 8 (1), 2013
1052013
Ravzî divanı
Y Aydemir
Birleşikkitabevi, 2007
822007
Türk edebiyatında kaside
Y Aydemir
bilig, 133-168, 2002
742002
Biyografi Kaynağı Olarak Mecmualar
Y Aydemir
532011
Şairlerin edebî kişiliğinin tespitinde mecmuaların rolü
Y Aydemir
Türk Kültürü 464, 731-744, 2001
362001
Behiştî Divanı, MEB Yay
Y Aydemir
Ankara, 2000
332000
Makedonya kütüphaneleri: Türkçe yazma eserler kataloğu
Y Aydemir, A Hayber
TİKA, 2007
312007
Ramazan Behiştî Dîvânı
Y Aydemir
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018
282018
Vücûdî, Hayâl u Yâr
Y Aydemir
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler veYayımlar Genel Müdürlüğü, 2017
272017
Divan edebiyatı öğretiminde karşılaşılan sıkıntılar ve zihniyet problemi
Y Aydemir
Milli Eğitim, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi 34 (169), 134-141, 2006
262006
Behiştî, Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Divanının Tenkidli Metni
Y Aydemir
Ankara: Doktora Tezi, 1999
251999
Ravzî'nin Edincik Şehrengizi
Y Aydemir
Gazi Türkiyat 1 (1), 97-126, 2007
242007
ÜÇ DOSTUN BİRLİKTE MEŞKİ: NEV'Î, BÂKÎ VE MURADÎ'NİN NAZİRELEŞMELERİ*.
Y Aydemir
Electronic Turkish Studies 8 (1), 2013
232013
Medhiye
Y Aydemir
TDV İslam Ansiklopedisi. Ankara: C 29, 410-411, 2004
232004
Redife Farklı Bir Bakış: Divan Şiirinde Ön Kafiye ve Ön Redif
Y Aydemir, H Çeltik
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 193-214, 2008
22*2008
Hâdî'nin Saray Şehrengizi
Y Aydemir
İlmi Araştırmalar, 31-56, 2001
202001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20