EMİNE KÜÇÜKATEŞ
EMİNE KÜÇÜKATEŞ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları
E Küçükateş, B Kocazeybek
Türk Mikrobiyol Cem Derg 31 (1), 19-22, 2001
182001
Hücrede apoptoz ve sağkalım mekanizmalarının keşfedilmesi veyeni potansiyel tedavi stratejileri
N Gültekin, K Karaoğlu, E Küçükateş
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 36 (2), 120-130, 2008
162008
Warfarin-induced bilateral renal hematoma causing acute renal failure
N Gültekin, F Akın, E Küçükateş
Turk Kardiyol Dern Ars 39 (3), 228-230, 2011
102011
Güncel ve etkin bir transmitter: nitrik oksit
N Gültekin, M Ersanlı, E Küçükateş
Türk Kardiyol Dern Arş 24, 311-320, 1996
101996
Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları.
E Küçükateş, N Gültekin
Medical Bulletin of Haseki/Haseki Tip Bulteni 54 (2), 2016
62016
Stafilokok suşlarının kinolonlara duyarlılıkları
E Küçükateş, B Kocazeybek, EN Karayel, A Ayyıldız, A Ordu, Ö Gülsoy, ...
Türk Mikrobiyoloji Cem Derg 33, 16-8, 2003
62003
New discoveries in the mechanisms of apoptosis and cell survival and novel potential therapeutic strategies
N Gültekin, K Karaoğlu, E Küçükateş
Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi: Turk Kardiyoloji Derneginin Yayin Organidir …, 2008
42008
Yoğun bakım ünitelerindeki hastalardan izole edilen Gram negatif çomaklarda indüklenebilir beta-laktamazların araştırılması
E Küçükateş, E KANSIZ, N Gültekin
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 37 (3), 138-141, 2007
42007
Dört farklı merkezin cerrrahi yoğun bakım ünitesi hastalarından izole edilen stafilokok kökenlerinin vankomisin ve teikoplanine in vitro etkinliğinin mikrodilüsyon yöntemi ile …
E KÜÇÜKATEŞ, B KOCAZEYBEK, H ÇAKAN, A AYYILDIZ, EN KARAYEL, ...
İnfeksiyon Dergisi 16 (3), 325-327, 2002
42002
A coronary septic embolism in double prosthetic valve endocarditis presenting as acute anteroseptal ST-segment-elevation myocardial infarction
N Gültekin, E Küçükateş, G Bulut
Balkan medical journal 29 (3), 328, 2012
32012
Gram-negatif bakterilerde isepamisin, amikasin ve gentamisine karşı direnç
E Küçükateş, E Kansız, N Gültekin
İnfeks Derg 21 (1), 21-5, 2007
32007
Dışkı örneklerinin parazitolojik inceleme sonuçları
E Küçükateş, B Kocazeybek, H Çakan, H Mutlu
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 32 (3-4), 250-252, 2002
22002
Clinical Investigations 403Arg-Gln Missence Point Mutation of ß-Myosin-Heavy-Chain in Hypertrophic Cardiomyopathy Families in a Diverse Turkish Population and its Relation with …
E KÜÇÜKATEŞ, M ERSANLI, N GÜLTEKİN, N SAYHAN, H MUTLU, ...
Archives of the Turkish Society of Cardiology 27 (10), 664-671, 1999
21999
Lizozomal depo hastalıkları, Mukopolisakkaridozlar ve kardiyak yapısal tutulumlara genel bir bakış
N Gültekin, E Küçükateş, GÜ Kocabaş, C Kocaş
Turkiye Klinikleri Cardiology-Special Topics 11 (3), 66-82, 2018
12018
Friedreich Ataksisi: Klinik Özellikler, Tanı ve Kalp Tutulumu
N GÜLTEKİN, E Küçükateş, G Ünal Kocabaş, ME Özcan
Gültekin N, editör. İnfiltratif Kardiyomiyopatiler, Lizozomal Depo …, 2018
12018
Multiple angiomatous mitral valve cysts leading to floppy mitral valve syndrome
N Gültekin, E Küçükateş, M Ersanlı, E Kansız
Arch Turk Soc Cardiol 36, 253-5, 2008
12008
Resistance to isepamicin, amikacin and gentamicin in gram-negative bacteria
E KÜÇÜKATEŞ, E KANSIZ, N GÜLTEKİN
İnfeks Derg 21, 21-25, 2007
12007
PP-022 [AJC» Peripheral arterial diseases] Bilateral Pseudoaneurysms on Common Femoral Arteries
N Gültekin, SD Özsoy, I Haberal, U Kocabaş, E Küçükateş, MA Yeşiltaş
American Journal of Cardiology 119 (8), e73-e74, 2017
2017
Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan Elde Edilen Metisilin Dirençli Stafilokok Suşlarında Tigesiklin Etkinliğinin Araştırılması
E Küçükateş, N Gültekin
Medical Bulletin of Haseki/Haseki Tip Bulteni 55 (1), 2017
2017
Investigation of Antimicrobial Activity of Tigecycline in Methicillin Resistant Staphylococci Isolated from Hospitalized Patients in Intensive Care Units
E Küçükateş, N Gültekin
Haseki Tip Bulteni 55 (1), 52, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20