Takip et
Mehmet Küçük, Prof. Dr.
Mehmet Küçük, Prof. Dr.
Professor of Science Education, Recep Tayyip Erdoğan University
erdogan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bilimin doğasını ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine öğretmeye yönelik bir çalışma / A study to teach the nature of science to 7th grade students
M Küçük
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2006
180*2006
Fen Eğitiminin Amaçlarında Değişen Değerler: Fen–Teknoloji–Toplum
S Çepni, A Bacanak, M Küçük
Değerler Eğitimi Dergisi 1 (4), 7-29, 2003
1412003
İlköğretim öğrencilerinin fotosentez ve solunum konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi: Trabzon örneklemi
A Bacanak, M Küçük, S Çepni
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 75-88, 2004
1102004
İlköğretim birinci kademedeki fen bilgisi programının uygulanması üzerine bir çalışma
S Çepni, M Küçük, HŞ Ayvacı
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (3), 131-145, 2003
1032003
Fen bilgisi öğretiminde zihinde yapılanma kuramına uygun 7E modeline göre örnek etkinlik geliştirme
S Çepni, HM Şan, M Gökdere, M Küçük
Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 183-190, 2001
912001
Zihinsel Alanda Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Eğitimindeki Durumları: Bilim Sanat Merkezleri Örneklemi
M Gökdere, M Küçük
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory …, 2003
76*2003
Fizik Ögretmenleri için Üniversite Destekli bir Hizmet içi Egitim Model Önerisi
A Kaya, S Çepni, M Küçük
The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (1), 2004
692004
Eğitim araştırmalarının fen bilgisi öğretmenlerinin uygulamaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi: Bir örnek olay çalışması
S Çepni, M Küçük
Eurasian Journal of Educational Research 4 (2), 75-84, 2003
682003
Improving Preservice Elementary Teachers' Views of the Nature of Science Using Explicit-Reflective Teaching in a Science, Technology and Society Course
M Küçük
Australian Journal of Teacher Education 33 (2), 2008
622008
Fizik öğretmenlerinin laboratuarlara yönelik hizmet içi ihtiyaçlarının belirlenmesi
S Çepni, A Kaya, M Küçük
Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (2), 181–194, 2005
62*2005
Sınıf öğretmenlerinin fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının incelenmesi: Rize ili örneklemi
M Küçük, E Altun, G Paliç
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 45-70, 2013
612013
Gifted Science Education in Turkey: Gifted Teachers' Selection, Perspectives and Needs
M Gökdere, M Küçük, S Çepni
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 4 (2), 2003
612003
Remedying science student teachers’ misconceptions of force and motion using worksheets based on constructivist learning theory
S Atasoy, M Kucuk, AR Akdeniz
Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational …, 2011
542011
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Fen Bilgisi Laboratuvarlarının Kullanımı Üzerindeki Etkileri
HŞ Ayvacı, M Küçük
Milli Eğitim Dergisi 165, 1-10, 2005
532005
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmaları Hakkındaki Düşünceleri
S Çepni, M Küçük
5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2002
532002
Hizmet-içi aksiyon araştırması kurs programının fen bilgisi öğretmenlerine uygulanması: Bir örnek olay çalışması
M Küçük
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2002
512002
Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Kararlarının Eğitim Ve Öğretim Uygulamaları Üzerindeki Yansımaları
M Küçük, HŞ Ayvacı, A Altıntaş
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2004
472004
Turkish primary school students’ alternative conceptions about work, power and energy
M Küçük, S Cepni, M Gökdere
Journal of Physics Teacher Education 3 (2), 22-28, 2005
462005
Fizik Laboratuarlarına Yönelik Hazırlanan Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi
A Kaya, M Küçük, S Çepni
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 89-100, 2005
432005
Bütünleştirici öğrenme yaklaşımına uygun bir öğretmen rehber materyali geliştirme çalışması: Hareket ve kuvvet
S Çepni, M Küçük, A Bacanak
XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 1701-1724, 2003
412003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20