Takip et
Zeynep Şeyma Özkan
Zeynep Şeyma Özkan
Ar. Gör. Dr., Marmara Üniversitesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hz. Ali’ye Atfedilen Seyr ü Sülûk Mertebeleri ile İlgili Bir Risâlenin Terümesi:'Tercemetü etvâri’s-seyr ve’s-sülûk
ZŞ Özkan
Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi 14 (32), 191-202, 2013
32013
İbnü’l-Arabî Yorumculuğunda Farklı Bir Bağlam: İbn Sevdekîn ve Sitti Acem’in Meşâhid Şerhleri
ZŞ ÖZKAN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 60 (60), 103-128, 2021
2021
İbnül-Arabînin Meşâhidül-esrâr isimli eseri ve Sitti Acemin şerhi
ZŞ Özkan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
Sitti Acem ve Meşâhidü’l-Esrâr Şerhi Üzerine Tespitler
ZŞ ÖZKAN
Kocaeli İlahiyat Dergisi 3 (2), 79-106, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–4