Follow
Mehmet Muharrem Özcan
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of methyl jasmonate and salicylic acid on the production of camphor and phenolic compounds in cell suspension culture of endemic Turkish yarrow (Achillea gypsicola) species
MA AÇIKGÖZ, ŞM Kara, A Aygün, MM ÖZCAN, EB Ay
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 43 (3), 351-359, 2019
372019
Interaction effects of phosphorus (P) and zinc (Zn) on dry matter, concentration and uptake of P and Zn in chia
K Korkmaz, M Akgün, MM Özcan, F Özkutlu, ŞM Kara
Journal of Plant Nutrition 44 (5), 755-764, 2021
222021
Effects of gibberellic acid and salicylic acid applications on some physical and chemical properties of rapeseed (Brassica napus L.) grown under salt stress
K Korkmaz, M Akgün, A Kırlı, MM Özcan, Ö Dede, ŞM Kara
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 8 (4), 873-881, 2020
13*2020
Bazı fesleğen (Ocimum basilicum L.) popülasyonlarının herba verimi ve uçucu yağ oranının belirlenmesi
M Karaca, ŞM Kara, MM Özcan
Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2), 160-169, 2017
122017
Effect of cadmium application on antimicrobial, antioxidant and total phenolic content of basil genotypes
K Korkmaz, Ö Ertürk, MÇ Ayvaz, MM Özcan, M Akgün, A Kirli, DO Alver
Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 52 (4), S108-S114, 2018
112018
Effects of harvest stage and diurnal variability on yield and essential oil content in Mentha× piperita L.
M Yeşil, MM Özcan
Plant, Soil and Environment 67 (7), 417-423, 2021
82021
Impact of application of alumina oxide nanoparticles on callus induction, pigment content, cell damage and antioxidant enzyme activities in Ocimum basilicum
Y Dağlioğlu, MA Açikgöz, MM Özcan, ŞM Kara
Journal of International Environmental Application and Science 17 (1), 22-33, 2022
72022
Evaluating the effect of some medicinal plants (Mentha piperita, Ocimum basilicum, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis) on whitening of the permanent teeth
M Yeşil, I Öztürk, ZY Duymuş, MM Özcan
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 8 (1), 1-6, 2020
42020
Türkiye'de kültürü yapılan reyhanlarda (Ocimum basilicum L.) flavonoid ve fenolik asit kompozisyonlarının araştırılarak farklı kemotiplerinin belirlenmesi, önemli bileşiklerin …
İ TELCİ, Z AYTAÇ, O KACAR, M ELMASTAŞ, E YILMAZ, İ DEMİRTAŞ, ...
42015
Determination of agricultural characteristics of different mint (Mentha sp.) species in Ordu ecological conditions.
M Yeșİl, EK Öner, MM Özcan
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 6 (12), 1734-1740, 2018
32018
Seçilmiş reyhan (Ocimum basilicum L.) genotiplerinin biçim zamanlarına göre bazı verim özelliklerinin ve uçucu yağ oranlarının belirlenmesi
MM Özcan
Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla …, 2014
32014
The essential oil yield and compositions of Lemon Verbena (Lippia citriodora Kunth.) cultivated in Ordu ecological conditions
İ AYRAN, SA ÇELİK, MM ÖZCAN, A KIRLI, D Özbay, C ÇİÇEK, ...
Akademik Ziraat Dergisi 10 (2), 365-370, 2021
22021
Bazı Tıbbi Bitki Ekstraktlarının Mısır, Soya ve Ayçiçeği Tohumlarının Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Allelopatik Etkisi
E YILDIZ, ŞM KARA, MM ÖZCAN
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 (4), 1218-1226, 2020
22020
Ordu ekolojik şartlarında farklı nane (Mentha sp.) türlerinin tarımsal özelliklerinin belirlenmesi
M Yeşil, EK Öner, MM Özcan
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 6 (12), 1734-1740, 2018
22018
Bitki Sıklığının Fesleğende (Ocimum basilicum L.) Herba Verimi ve Uçucu Yağ İçeriği Üzerine Etkisi
K İsrafil, ŞM Kara, MM Özcan
Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2), 253-265, 2017
22017
Bazı Kimyasal Uygulamaların Siyah Mürver (Sambucus nigra L.) Tohumlarında Dormansinin Kırılması ve Çimlenme Üzerine Etkisi
S ODABAŞ, ŞM KARA, MM ÖZCAN
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 (4), 920-927, 2020
12020
LED IŞIĞIN FESLEĞEN TOHUMUNUN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
M Akgün, M Akgün, MM Özcan, Ö Şenyurt, K Korkmaz
Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 10 (1), 57-65, 2020
12020
Cinnamomum zeylanicum ve Acmella oleracea UÇUCU YAĞLARININ ANTİFUNGAL VE ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
M YEŞİL, ZY DUYMUŞ, MM ÖZCAN
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (3), 348-352, 2018
12018
Effect of Photoperiod, Plant Growth Regulators and Explant Size on In Vitro Bulblet Formation in Snowdrop
B Başeli, MM Özcan, ŞM Kara
Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 12 (2), 148-158, 2022
2022
Mentha piperita’nın Çelikle Çoğaltılması Üzerine Farklı Ortam Hormon ve Hormon Dozlarının Etkisi
M YEŞİL, MM ÖZCAN
Journal of the Institute of Science and Technology 11 (3), 2380-2388, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20