Follow
Kozan Uzun
Kozan Uzun
Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Ankara Üniversitesi
Verified email at ankara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Klazomenai Dalgalı Çizgi Bezekli Seramiği
K Uzun
Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2007
72007
TÜRKİYE’DE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM: BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
C Çetin, U Kozan, ŞAY Simin, E Saraç
Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi 1 (1), 99-141, 2019
62019
Klazomenai Dalgalı Çizgili Seramiği: MÖ 650-550
K Uzun
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler …, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3