Takip et
Hatice ODACI
Hatice ODACI
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Problematic Internet use, loneliness and dating anxiety among young adult university students
H Odacı, M Kalkan
Computers & Education 55 (3), 1091-1097, 2010
4722010
Academic self-efficacy and academic procrastination as predictors of problematic internet use in university students
H Odaci
Computers & Education 57 (1), 1109-1113, 2011
3472011
Eğitim öğretim faaliyetlerinde fiziksel mekân
Z Uludağ, H Odacı
Milli Eğitim Dergisi 29, 153-154, 2002
2302002
Who are problematic internet users? An investigation of the correlations between problematic internet use and shyness, loneliness, narcissism, aggression and self-perception
H Odacı, ÇB Çelik
Computers in Human Behavior 29 (6), 2382-2387, 2013
2252013
Problematic internet use in terms of gender, attachment styles and subjective well-being in university students
H Odacı, Ö Çıkrıkçı
Computers in Human Behavior 32, 61-66, 2014
2212014
The relationship between problematic internet use and interpersonal cognitive distortions and life satisfaction in university students
ÇB Çelik, H Odacı
Children and Youth Services Review 35 (3), 505-508, 2013
1302013
Akademik erteleme davranışının bazı kişisel ve psikolojik değişkenlere göre açıklanması [Explanation of academic procrastianation by some personal and psychological variables]
Ç Çelik, H Odacı
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (3), 31-47, 2015
128*2015
Phubbing: Which personality traits are prone to phubbing?
E Erzen, H Odaci, İ Yeniçeri
Social Science Computer Review 39 (1), 56-69, 2021
1012021
Does child abuse have an impact on self-esteem, depression, anxiety and stress conditions of individuals?
Ç Berber Çelik, H Odacı
International journal of social psychiatry 66 (2), 171-178, 2020
912020
Risk-taking behavior and academic self-efficacy as variables accounting for problematic internet use in adolescent university students
H Odacı
Children and youth services review 35 (1), 183-187, 2013
902013
Psikolojik doğum sırasının psikolojik sağlamlığın yordanmasındaki rolünün incelenmesi
V Oktan, H Odacı, ÇB Çelik
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014
882014
High school final year students’ career decision-making self-efficacy, attachment styles and gender role orientations
N Bolat, H Odacı
Current Psychology 36, 252-259, 2017
872017
The determinants of life satisfaction among adolescents: The role of metacognitive awareness and self-efficacy
Ö Cikrikci, H Odaci
Social Indicators Research 125, 977-990, 2016
862016
Is problematic internet use an indicator of eating disorders among Turkish university students?
ÇB Çelik, H Odacı, N Bayraktar
Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity 20, 167-172, 2015
822015
Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İliskin Tutumlarla İliskisi
M Kalkan, H ODACI
PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3, 2005
702005
Cognitive flexibility mediates the relationship between big five personality traits and life satisfaction
H Odacı, Ö Cikrikci
Applied Research in Quality of Life 14 (5), 1229-1246, 2019
662019
Problemli internet kullanımında depresyon, kaygı ve stres düzeyine dayalı farklılıklar
H Odacı, Ö Çikrıkci
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 4 (1), 41-61, 2017
642017
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yalnızlık, benlik-saygısı ve yakın ilişkiler kurabilme düzeylerinin ve bu düzeyler arasındaki ilişkilerin …
H Odacı
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi …, 1994
571994
Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanimlarinin akademik öz-yeterlik, akademik erteleme ve yeme tutumlari ile ilişkisi
H Odacı, ÇB Çelik
Education sciences 7 (1), 389-403, 2012
512012
University students’ ways of coping with stress, life satisfaction and subjective well-being
H Odacı, Ö Çıkrıkçı
The online journal of counselling and education 1 (3), 117-130, 2012
502012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20