Takip et
Levent Kosan
Levent Kosan
Me.Ü. Turizm Fakültesi
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Customer profitability analysis with time‐driven activity‐based costing: a case study in a hotel
I Dalci, V Tanis, L Kosan
International Journal of contemporary hospitality Management 22 (5), 609-637, 2010
2262010
Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketlerinin finansal performansının oran yöntemiyle analizi
E Karadeniz, S KAHİLOĞULLARI
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2), 129-144, 2014
722014
Theory of constraints thinking-process tools facilitate goal achievement for hotel management: A case study of improving customer satisfaction
I Dalci, L Kosan
Journal of Hospitality Marketing & Management 21 (5), 541-568, 2012
532012
Konaklama ve yiyecek hizmetleri alt sektörünün finansal performansının dupont finansal analiz sistemi kullanılarak incelenmesi
L Koşan, E Karadeniz
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 11 (2), 2014
462014
Sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyet sisteminin müşteri karlılık analizinde kullanılması: bir konaklama işletmesinde uygulama
L Koşan
TC Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. https://tez. yok …, 2007
452007
Maliyet Hesaplamasında Yeni Bir Yaklaşım: Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi
L Koşan
Mali Çözüm Dergisi 84, 155-168, 2007
392007
FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİNİN OTEL İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM ARACI OLARAK KULLANIMINA İLİŞKİN TEORİK BİR DEĞERLENDİRME
YB Önal, E Karadeniz, L ÇOŞAN
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 3 (2), 2006
392006
GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TURİZM ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT OF TOURISM SUB-SECTORS BY GREY RELATIONAL …
E KARADENİZ, L KOŞAN, F GÜNAY, S DALAK
Journal of International Social Research 9 (44), 2016
362016
Hastane hizmetleri sektörünün aktif ve özsermaye karlılık performansının analizi: hastane hizmetleri sektör bilançolarında bir araştırma
E Karadeniz, L Koşan
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 5 (1), 37-47, 2017
342017
TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA
E KARADENİZ, L KOŞAN, F GÜNAY, M BEYAZGÜL
Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting …, 2017
312017
Accounting for marketing: Marketing performance through financial results
L Kosan
International Review of Management and Marketing 4 (4), 276-283, 2014
302014
Türk imalat sektöründe küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin finansal performansının Dupont analiz tekniğiyle incelenmesi
L Koşan, E Karadeniz
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2), 45-62, 2013
302013
FAALİYET TABANLI MÜŞTERİ KARLILIK ANALİZİ: BİR KONAKLAMA İŞLETMESİNDE UYGULAMA
L Koşan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 285-302, 2008
292008
Hedef maliyetleme sisteminin menü analizinde kullanılması: bir yiyecek içecek işletmesinde yapılan uygulama ve sonuçları
L KOŞAN, E GEÇGİN
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2), 391-410, 2013
242013
Menü analizinde geleneksel ve çağdaş yöntemlerin karşılaştırılması
L KOŞAN
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (1), 203-219, 2013
202013
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ KAMPÜSÜNDE BİR ARAŞTIRMA
E Karadeniz, L KOŞAN, E GECGİN, M BEYAZGÜL
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2), 325-346, 2019
192019
Otel İşletmelerinde Kârlılığı Etkileyen Değişkenlerin DuPont Analiz Tekniğiyle Ölçülmesi: Avrupa Borsalarında Ekonometrik Bir Analiz
E Karadeniz, L Koşan, F Günay, S Dalak
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 21-36, 2019
162019
Geleceğin Finansal Raporlama Dili: XBRL
L Koşan
Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO, 108-120, 2006
152006
UEFA Finansal Fair Play Kuralları Bağlamında Borsa İstanbul'da İşlem Gören Spor Şirketlerinin Performanslarının Analizi.
E Karadeniz, L Koşan, F Günay
TISK Academy/TISK Akademi 11 (22), 2016
142016
Muhasebe eğitiminde artırılmış gerçeklik uygulamaları
L Koşan
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 (2), 37-47, 2014
142014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20