Turhan Korkmaz
Turhan Korkmaz
İşletme Bölümü Finans Profesörü, Mersin Üniversitesi
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
İşletmelerde Finansal Yönetim
A Ceylan, T Korkmaz
Bursa: Ekin Kitabevi, 2001
315*2001
İşletmelerde Finansal Yönetim
A Ceylan, T Korkmaz
Basım, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008
314*2008
İşletmelerde Finansal Yönetim
A Ceylan
Ekin Kitabevi 6, 2000
307*2000
İşletmelerde finansal yönetim
A Ceylan, T Korkmaz
Ekin kitabevi, 2015
2942015
Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi
A Ceylan, T Korkmaz
Ekin Kitabevi, 2012
1592012
Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama
H Uygurtürk, T Korkmaz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2), 2012
1292012
Borsa'da uygulamalı portföy yönetimi
A Ceylan
Ekin Kitabevi, 1995
781995
Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi
T Korkmaz, A Ceylan
Ekin, 2006
662006
Return and volatility spillovers among CIVETS stock markets
T Korkmaz, Eİ Çevik, E Atukeren
Emerging Markets Review 13 (2), 230-252, 2012
632012
Testing for long memory in ISE using ARFIMA-FIGARCH model and structural break test
T Korkmaz, EI Cevik, N Özataç
562009
FVFM'nin İMKB ulusal 100 endeksindeki geçerliliğinin panel veri analizi ile test edilmesi.
Rİ Gökbulut
Istanbul University Journal of the School of Business Administration 39 (1), 2010
412010
FİNANSAL DIŞA AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME VE FİNANSAL KRİZLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
TKEİÇ Elif, T KORKMAZ, Eİ ÇEVİK, E BİRKAN
Journal of Yaşar University 5 (17), 2821-2831, 2010
402010
Türkiye’nin Avrupa Birliği ve yüksek dış ticaret hacmine sahip ülke borsaları ile entegrasyon ilişkisi
T Korkmaz, S Zaman, Eİ ÇEVİK
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 4 (8), 19-44, 2012
352012
Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve Davranış Kuralları.
H Gerçek, MH Güven, ŞO Özdamar, TY Yelken, T Korkmaz
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 1 (2), 2011
292011
Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi.
T Korkmaz, Eİ Çevik
Istanbul University Journal of the School of Business Administration 38 (1), 2009
292009
Zımni Volatilite Endeksinden Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yayılma Etkisi.
T Korkmaz, Eİ Çevık
Journal Of BRSA Banking & Financial Markets 3 (2), 2009
262009
Excel uygulamalı finans matematiği
T Korkmaz, M Pekkaya
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012
252012
Hisse senetleri İMKB’de işlem gören KOBİ’lerin sermaye yapısının incelenmesi: 1997–2004 dönemi
T Korkmaz, AS Albayrak, A Karataş
Iktisat Isletme ve Finans 22 (253), 79-96, 2007
232007
Hisse senedi opsiyonları ve opsiyon fiyatlama modelleri
T Korkmaz
Ekin, 1999
221999
Business confidence and stock returns in the USA: a time-varying Markov regime-switching model
Eİ Çevik, T Korkmaz, E Atukeren
Applied Financial Economics 22 (4), 299-312, 2012
202012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20