Turhan Korkmaz
Turhan Korkmaz
İşletme Bölümü Finans Profesörü, Mersin Üniversitesi
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İşletmelerde Finansal Yönetim
A Ceylan, T Korkmaz
Basım, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008
341*2008
İşletmelerde Finansal Yönetim
A Ceylan, T Korkmaz
Bursa: Ekin Kitabevi, 2001
339*2001
İşletmelerde Finansal Yönetim
A Ceylan
Ekin Kitabevi 6, 2000
331*2000
İşletmelerde finansal yönetim
A Ceylan, T Korkmaz
Ekin kitabevi, 2015
3172015
Sermaye piyasası ve menkul değer analizi
A Ceylan, T Korkmaz
Ekin Kitabevi, 2012
2082012
Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama
H Uygurtürk, T Korkmaz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2), 2012
1492012
Borsa'da uygulamalı portföy yönetimi
A Ceylan
Ekin Kitabevi, 1995
851995
Return and volatility spillovers among CIVETS stock markets
T Korkmaz, Eİ Çevik, E Atukeren
Emerging Markets Review 13 (2), 230-252, 2012
702012
Testing for long memory in ISE using ARFIMA-FIGARCH model and structural break test
T Korkmaz, EI Cevik, N Özataç
632009
FVFM'nin İMKB ulusal 100 endeksindeki geçerliliğinin panel veri analizi ile test edilmesi.
Rİ Gökbulut
Istanbul University Journal of the School of Business Administration 39 (1), 2010
492010
Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi
T Korkmaz, A Ceylan
Ekin, 2006
432006
Zımni Volatilite Endeksinden Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yayılma Etkisi.
T Korkmaz, Eİ Çevık
Journal of BRSA Banking & Financial Markets 3 (2), 2009
352009
Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve Davranış Kuralları.
H Gerçek, MH Güven, ŞO Özdamar, TY Yelken, T Korkmaz
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 1 (2), 2011
342011
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ VE YÜKSEK DIŞ TİCARET HACMİNE SAHİP ÜLKE BORSALARI İLE ENTEGRASYON İLİŞKİSİ
T Korkmaz, S Zaman, Eİ Çevik
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 4 (8), 19-44, 2008
342008
FİNANSAL DIŞA AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME VE FİNANSAL KRİZLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
TKEİÇ Elif, T KORKMAZ, Eİ ÇEVİK, E BİRKAN
Journal of Yaşar University 5 (17), 2821-2831, 2010
322010
Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi.
T Korkmaz, Eİ Çevik
Istanbul University Journal of the School of Business Administration 38 (1), 2009
312009
Business confidence and stock returns in the USA: a time-varying Markov regime-switching model
Eİ Çevik, T Korkmaz, E Atukeren
Applied Financial Economics 22 (4), 299-312, 2012
232012
Hisse senetleri İMKB’de işlem gören KOBİ’lerin sermaye yapısının incelenmesi: 1997–2004 dönemi
T Korkmaz, AS Albayrak, A Karataş
Iktisat Isletme ve Finans 22 (253), 79-96, 2007
232007
Excel uygulamalı finans matematiği
T Korkmaz, M Pekkaya
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012
222012
Türkiye ve uluslararası hisse senedi piyasaları arasındaki eşbütünleşme ilişkisi ve portföy tercihleri
T Korkmaz, Eİ Çevik
222008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20