Takip et
Ahmet Taylan
Ahmet Taylan
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SAĞLIK İLETİŞİMİNDE YALAN HABER-YANLIŞ ENFORMASYON SORUNU VE DOĞRULAMA PLATFORMLARI
Ü Recep, A Taylan
Atatürk İletişim Dergisi, 81-100, 2017
452017
Alternatif medya ve Bianet örneği: Türkiye’de alternatif medyaya dair etnografik çalışma
A Taylan
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2012
412012
Nitel ve Nicel Araştırmalarda Evren ve Örneklem Seçimi ve Sorunlar (Population and Sample Selection in Qualitative and Quantitative Research Design and Current Issues)
A Taylan
İletişim Araştırmalarında Yöntemler, 47-83, 2015
38*2015
Çok uluslu fast-food restoranlarının “ramazan menüleri” örneğinde küresel-yerel kültür etkileşimi
A Taylan
Kültür ve iletişim 11 (21), 73-110, 2008
382008
ANA AKIM MEDYADA SANSASYONEL HABERCİLİK: SAĞLIK İLETİŞİMİ ÖRNEĞİ
A Taylan, R Ünal
Atatürk İletişim Dergisi, 27-44, 2017
202017
Medyada annelik temsili: Anaakım ve alternatif medyada anneliğin sunumuna yönelik karşılaştırma
B BOZKUR, A TAYLAN
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 45-65, 2020
142020
İnternet ve çocukların korunması: Ebeveyn kontrolü. 2
N Terkan, A Taylan
Uluslararası Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Konferansı, 338-342, 2010
142010
Ana Akıma Tabandan Bir Yanıt: Alternatif Gazetecilik
A Taylan
13*
Türkiye’de medya okuryazarlığının 10 yılı: Medya okuryazarlığını eleştirel okumak
A Yılmaz, A Taylan
Medya okuryazarlığı, 287-325, 2016
72016
Alternatif kamusallık açısından ınternet gazeteciligi: haber sitelerinde okuyucu yorumları
A Yılmaz, A Taylan
Atatürk İletişim Dergisi 9, 205-22, 2015
52015
YENİ MEDYADA MASAÜSTÜ SÖMÜRGECİLİK KAVRAMI VE DİRENİŞ ALTERNATİFLERİ
A Taylan
Atatürk İletişim Dergisi, 55-80, 2012
52012
Alternatif Medya ve Video Aktivizm
A Taylan
Video Aktivizmde Kavramlar, Sorunlar, Uygulamalar 1, 14-35, 2018
32018
Alternatif Medya ve Bianet Örneği: Türkiye’de Alternatif Medyaya Dair Etnografik Çalışma, Yayımlanmamış doktora tezi
A Taylan
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2012
32012
Kültür Endüstrisi Ürünleri Olarak Çizgi Film Ve Oyuncakların Çocuk Ve Ebeveyn Tüketim Davranışlarına Etkisi
A Taylan
Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim …, 2015
22015
Ethnic Newsmaking Through Citizen Journalism: Collective Content Production of Syrian Refugees in Turkey
G Muschert, A Taylan, D Özsoy
Ethnic Journalism in the Global South, 215-237, 2021
12021
Alternatif medya ve bianet örneği: Türkiye’de alternatif medyaya dair etnografik çalışma
T Ahmet
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
12012
Micro Channels of the Production of Hate Speech:" Caps" in the Social Media
A Taylan, DÖ Taylan
Organized by, 27, 2022
2022
Confrontation of Media Professionals with New Production Styles: Opportunity or Threat?
R Ünal, A Taylan
Journalism in Turkey: Practices, Challenges, Opportunities, 191-212, 2020
2020
Transforming Media and New Journalism Practices
A Taylan
Media with Its News, Approaches and Fractions in the New Media Age 1, 93-110, 2018
2018
Türkiye'de Medya Okuryazarlığının 10 Yılı: Medya Okuryazarlığını Eleştirel Okumak (The Last Decade of Media Literacy in Turkey: Critical Reading of Media Literacy)
A Yılmaz, A Taylan
Medya Okuryazarlığı, 195-220, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20