Takip et
Ahmet Taylan
Ahmet Taylan
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çok uluslu fast-food restoranlarının “ramazan menüleri” örneğinde küresel-yerel kültür etkileşimi
A Taylan
Kültür ve iletişim 11 (1), 73-109, 2008
372008
SAĞLIK İLETİŞİMİNDE YALAN HABER-YANLIŞ ENFORMASYON SORUNU VE DOĞRULAMA PLATFORMLARI
Ü Recep, A Taylan
Atatürk İletişim Dergisi, 81-100, 2017
352017
Alternatif medya ve bianet örneği: Türkiye’de alternatif medyaya dair etnografik çalışma
A Taylan
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2012
332012
Nitel ve Nicel Araştırmalarda Evren ve Örneklem Seçimi ve Sorunlar (Population and Sample Selection in Qualitative and Quantitative Research Design and Current Issues)
A Taylan
İletişim Araştırmalarında Yöntemler, 47-83, 2015
21*2015
ANA AKIM MEDYADA SANSASYONEL HABERCİLİK: SAĞLIK İLETİŞİMİ ÖRNEĞİ
A Taylan, R Ünal
Atatürk İletişim Dergisi, 27-44, 2017
142017
Ana Akıma Tabandan Bir Yanıt: Alternatif Gazetecilik
A Taylan
11*
İnternet ve çocukların korunması: Ebeveyn kontrolü
N Terkan, A Taylan
Uluslararasi Yeni Iletisim Ortamlari ve Etkilesim Konferansi, 338-342, 2010
92010
Türkiye’de medya okuryazarlığının 10 yılı: Medya okuryazarlığını eleştirel okumak
A Yılmaz, A Taylan
Medya okuryazarlığı, 287-325, 2016
52016
YENİ MEDYADA MASAÜSTÜ SÖMÜRGECİLİK KAVRAMI VE DİRENİŞ ALTERNATİFLERİ
A Taylan
Atatürk İletişim Dergisi, 55-80, 2012
52012
Alternatif Medya ve Bianet Örneği: Türkiye’de Alternatif Medyaya Dair Etnografik Çalışma, Yayımlanmamış doktora tezi
A Taylan
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2012
42012
Medyada Annelik Temsili: Anaakım ve Alternatif Medyada Anneliğin Sunumuna Yönelik Karşılaştırma
B BOZKUR, A TAYLAN
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 45-65, 2020
32020
Alternatif Medya ve Video Aktivizm
A Taylan
Video Aktivizmde Kavramlar, Sorunlar, Uygulamalar 1, 14-35, 2018
32018
Kültür Endüstrisi Ürünleri Olarak Çizgi Film Ve Oyuncakların Çocuk Ve Ebeveyn Tüketim Davranışlarına Etkisi
A Taylan
Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim …, 2015
22015
Ethnic Newsmaking Through Citizen Journalism: Collective Content Production of Syrian Refugees in Turkey
G Muschert, A Taylan, D Özsoy
Ethnic Journalism in the Global South, 215-237, 2021
2021
Confrontation of Media Professionals with New Production Styles: Opportunity or Threat?
R Ünal, A Taylan
Journalism in Turkey: Practices, Challenges, Opportunities, 191-212, 2020
2020
Transforming Media and New Journalism Practices
A Taylan
Media with Its News, Approaches and Fractions in the New Media Age 1, 93-110, 2018
2018
Türkiye'de Medya Okuryazarlığının 10 Yılı: Medya Okuryazarlığını Eleştirel Okumak (The Last Decade of Media Literacy in Turkey: Critical Reading of Media Literacy)
A Yılmaz, A Taylan
Medya Okuryazarlığı, 195-220, 2016
2016
ALTERNATİF KAMUSALLIK AÇISINDAN İNTERNET GAZETECİLİĞİ: HABER SİTELERİNDE OKUYUCU YORUMLARI
A YILMAZ, A TAYLAN
Atatürk İletişim Dergisi, 205-222, 2015
2015
Türkiye Alternatif Medya Haritasının Başkenti: Bianet (The Capital of Alternative Media Map of Turkey: Bianet)
A Taylan
Direniş Çağında Türkiye'de Alternatif Medya, 293-318, 2015
2015
MEDYA TÜKETİCİSİNDEN MEDYA OKURYAZARINA: DUYGUSAL ZEKA VE ELEŞTİREL OKUMA BAKIMINDAN RTÜK PROJELERİ
A Taylan, A Yılmaz, N Terkan
IZMIR-TURKEY, 18, 2008
2008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20