gülşah özdemir baki
Title
Cited by
Cited by
Year
Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi1
A IŞIK, G ÖZDEMİR
Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 …, 2014
102014
KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİNİN MATEMATİKSEL MODEL VE MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
G ÖZDEMİR, I Ahmet
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (3), 1251-1276, 2015
82015
Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Öğretmenlerin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi: Ders İmecesi Modeli
GÖ Baki, A Işık
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 9 (1), 122-146, 2018
12018
TEACHERS’VIEWS ON THE INSTRUCTION OF AREA AND VOLUME CONCEPTS IN SOLID OBJECTS WITH MATEMATICAL MODELS AND MATEMATICAL MODELING METHOD
G ÖZDEMİR, I Ahmet
Kastamonu Education Journal 23 (3), 1251-1276, 2015
12015
Video Kulüp Modelinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Katkısının İncelenmesi
GÖ BAKİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (1), 127-145, 0
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Mesleki Gelişim Sürecine İlişkin Görüşleri
GÖ Baki
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6