Follow
Nevin Karabıyık Yerden
Nevin Karabıyık Yerden
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Destinasyon pazarlamasında pazarlama stratejisi ve konumlandırma çalışmalarına kavramsal yaklaşım
N Karabıyık, BS İnci
İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 1-19, 2012
662012
İstanbul’daki alışveriş merkezleri üzerine bir araştırma: kümeleme analizi
FÇ ZEYTİNOĞLU, M UYDACİ, EÇ AKAY, B Değerli, NK YERDEN
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 5 (1), 111-128, 2016
82016
Kültür pazarlaması: İstanbul’daki kültür miraslarının algılanan hizmet kalitesinin, destinasyon imaj türlerine etkisi üzerine bir araştırma
N Karabıyık
PQDT-Global, 2013
42013
Positioning of Campuses in Terms of Satisfaction: A Research on Marmara University
Y F.A, A F.M, T N, İN Ç, Ö Y, D B, A G, O B, K N, T Cebeci D, U S, Ö D
European Journal of Research on Education, 47-53, 2013
3*2013
Marka İmajı: Göbeklitepe ile Stonehenge Arkeoloji Alanlarının Marka İmajı Açısından Betimsel Analizi
NK YERDEN
Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 3 (4), 291-310, 2020
22020
Fenomen Pazarlamasında Sosyal Medyanın Rolü ve Moda Sektörü Üzerine Bir İçerik Analizi
M ÖZTEK, NK YERDEN, E ÇOLAK, S Ecem
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (62), 1053-1077, 2021
12021
Consumption Emotions and Consumer Values among Turkish Consumers during the COVID-19 Pandemic
NK Yerden
Transnational Marketing Journal (TMJ) 8 (2), 135-160, 2020
12020
The Measurement of Turkish Consumers’ Attitudes towards Neuromarketing with fMRI Method
M Uydacı, N Karabıyık
Marketing in Transition Scarcity Globalism Sustainability,, 44-50, 2015
12015
Branding Process and a Model Proposal for “Şile Gauze”
MY Öztek, NK Yerden
Transnational Marketing Journal 9 (2), 481-493, 2021
2021
MARKA DENKLİĞİ İLE SATIN ALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE MARKA TERCİHİNİN ÖNEMİ VE MOBİL TELEFON SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E Güner, N Karabıyık Yerden, MY Öztek
ÖNERİ: Marmara Üniversitesi SBE Dergisi 16 (55), 2021
2021
Fenomen Pazarlamasında Sosyal Medyanın Rolü ve Moda Sektörü Üzerine Bir İçerik Analizi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 16(62), 1053-1077.
MY Öztek, N Karabıyık Yerden, E Çolak, S Ecem
Journal of Yasar University 16 (62), 1053-1077, 2021
2021
Fiyat
NK Yerden
Pazarlama, Editör: Serpil Kestane, Ankara: Nobel Yayınevi, 2020
2020
Ürün
NK Yerden
Pazarlama, Editör: Serpil Kestane, Ankara: Nobel Yayınevi, 2020
2020
Aile İşletmelerinde Pazarlama Stratejileri
NK Yerden
Aile İşletmelerinde Pazarlama ve Marka Yönetimi, Editör: Dr. Öğr. Üyesi …, 2020
2020
COVID-19, ENTREPRENEURSHIP AND MARKETING
NK Yerden
COVID-19 AND NEW BUSINESS ECOSYSTEM, Asst. Prof. Dr. Duygu HIDIROGLU, Asst …, 2020
2020
Perakendecilik Tarihi: Akademik ve Uygulama Açısından Betimsel Bir İnceleme
NK Yerden
İstanbul: Türkmen Yayınevi, 2020
2020
DENEYİMSEL PAZARLAMADA GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI KULLANIMININ DENEYİM DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK MENÜ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR …
N Karabiyik Yerden, B Değerli, M Uydacı, İ Ergün Tuncay
Beykoz Akademi Dergisi 8 (1), 174-193, 2020
2020
Bilgi Benimseme Modeli Kapsamında Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Marka Güveni Aracılığı ile Marka Sadakatine Etkisi ve Çevrimiçi Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma
D Erşen, N Yerden Karabıyık, MY Öztek
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 163-197, 2020
2020
Sağlıklı Yaşam Pazarlaması Açısından Kamu Spotları:“Obezite ile Mücadele Hareketi Kampanyası” Örnek Olay İncelemesi
NK YERDEN
Journal of Health and Sport Sciences 2 (3), 109-117, 2019
2019
ASSESSMENT OF HIGH TECHNOLOGY BRANDS IN TERMS OF MARKETING STRATEGY AND CASE STUDY ANALYSIS IN THE HYBRID / ELECTRIC AUTOMOBILE SECTOR
NK Yerden
Istanbul Journal of Social Sciences, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20