Follow
Mehmet Ali Yolcu
Mehmet Ali Yolcu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Verified email at comu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk kültüründe evliliğe bağlı tabu ve kaçınmalar
MA Yolcu
Kömen Yayınları, 2014
612014
Babasız gebelik mitleri bağlamında Türk mitolojisinde gök-yer dikotomisi ve ana tanrıça kültünün izleri
MA Yolcu
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (1), 70-92, 2014
282014
Geleneksel ekolojik bilgi ve folklor
MA Yolcu, AÇA Mehmet
folklor/edebiyat 25 (100), 861-871, 2019
272019
Nevşehir’de Yaşayan Geleneksel Mesleklerin Değişim ve Dönüşümü
MA Yolcu
Electronic Turkish Studies 9 (2), 2014
252014
Halk Bilgisinin İnanış Temelli Temsilleri
M Aça, MA Yolcu
Halk Bilimi El Kitabı, 418-555, 2016
232016
Folklorda Örtük ve Bozuk İşlev
M Aça, MA Yolcu
Folklor/Edebiyat 23 (90), 49-60, 2017
222017
Geleneksel ekolojik bilgi bağlamında Çanakkale halk botaniği
MA Yolcu
Çanakkale araştırmaları Türk yıllığı 16 (24), 63-77, 2018
192018
Halk bilimi araştırma kuram ve yöntemleri
MA Yolcu
Mustafa Aça, Kömen Yayınları, Konya, 225-307, 2016
152016
Balıkesir yöresi manileri
MA Yolcu
Balıkesir Belediyesi Kent Arşivi Yayınları, 2011
132011
Nevşehir yöresinde yaşayan geleneksel meslekler
MA Yolcu
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, 2014
122014
NEVŞEHİR YÖRESİNDE AİLELERİN GELENEKSEL KIŞ HAZIRLIKLARI
MA YOLCU
Kültür Araştırmaları Dergisi 1 (1), 7-22, 2018
112018
Havva’nin Öyküsü: Kozmolojik Ve Antropogonik Mitlerden Kadin Yaratimina Senkretik Bir Yaklaşim
MA Yolcu
Folklor/edebiyat 19 (73), 185-195, 2013
102013
Kadın folkloru: statü ve famaj
M Aça, MA Yolcu, M Aça
Paradigma Akademi, 2019
92019
Definecilik Folkloru
MA Yolcu, H Karakaya
Karadeniz Araştırmaları 14 (54), 117-133, 2017
8*2017
AZERBAYCAN MASALLARINDA FORMELLER VE FORMEL UNSURLAR
M Yolcu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 1 (1), 75-88, 2012
82012
Koryak ve Çukçi Şamanlığında Transvestizm
MA Yolcu
Acta Turcica 4 (1-2), 174-189, 2012
82012
Balıkesir'den derlenen maniler üzerinde bir araştırma
MA Yolcu
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
82011
Kutsalın Yeniden Üretimi: Kutsal Su İnançları ve Hacıbektaş Zemzem Çeşmesi
MA Yolcu
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar …, 2014
72014
Kutsaldan ritüele: Çanakkale tahtacılarının geleneksel dünya görüşü
MA Yolcu
Paradigma Akademi, 2020
62020
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE TARIMSAL ÜRÜNLERİN BOLLUĞUNU AMAÇLAYAN RİTÜELLER VE BÜYÜSEL İŞLEMLER
MA Yolcu
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 11 (23), 90-95, 2018
62018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20