Oya Boyar
Oya Boyar
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve anayasa: Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru kapsamında bir inceleme
O Boyar, U Karan
Beta Basım, 2013
212013
Devletin Pozitif Yükümlülükleri ve Dolaylı Yatay Etki
O Boyar
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, 53-81, 2013
192013
Anayasal Uyuşmazlıklarda Yorum
O Boyar
Yayımlanmamış doktora tezi), İbrahim Ö. Kaboğlu (dan.), Marmara Üniversitesi SBE, 2008
92008
İşkence ve Kötü Muamele Yasağı
O Boyar
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Avrupa Konseyi, Şen Matbaa …, 2013
82013
Mülkiyet Hakkı
O Boyar
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa: Anayasa Mahkemesine Bireysel …, 2013
82013
Olağanüstü Yönetim Usullerinde Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Askıya Alma Rejimi
O Boyar
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Ve Anayasa içinde, Ed: Sibel İNCEOĞLU …, 2013
72013
Anayasa ve Özel Hukuk
O Boyar
İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2019
52019
Dördüncü Kuşak Haklar ve Bilişim Teknolojilerinin Doğuşunda Mahremiyet Kavramına Karşılaştırmalı Bir Bakış
O Boyar, K Sezen
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 (2), 602-623, 2019
52019
YORUM: BİRİNCİ YILINDA ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ ANALİZİ
O Boyar
Anayasa Hukuku Dergisi 3 (5), 191-202, 2014
42014
Hakkın ve Yetkinin Kötüye Kullanılması Yasağı
O Boyar
Sibel İnceoğlu, Avrupa Konseyi 1, 2013
42013
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Ed
O BOYAR, DP Yükümlülükleri, D Etki
Sibel İnceoğlu, Beta Yayınları, İstanbul, 2013
42013
İtalya’da Sosyal Haklar
T Groppi
Anayasal Sosyal Haklar (ed. Kaboğlu İÖ), Legal Yayıncılık, İstanbul, 2012
42012
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve ‘Executive Orders’: Karşılaştırmalı Gözlemler
O Boyar
Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, Marmara …, 2019
32019
Anayasa Hukuku ve Şiddet
O Boyar
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22 (1), 53-80, 2016
32016
Mülkiyet Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa
O BOYAR
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme,(Editör: Sibel …, 2013
32013
Suçta ve Cezada Yasallık İlkesi
O Boyar
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, 2013
32013
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması
O Boyar
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi SBE, İstanbul, 2004
32004
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve “executıve orders: Karşılaştırmalı gözlemler
O Boyar
Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiriler Kitabı içinde (15 …, 2018
22018
Anayasa’da Kadın
O Boyar
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk ve Kadın Sempozyumu, İstanbul, 73-81, 2016
22016
Mülk yet Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmes ve Anayasa, Anayasa Mahkemes ne B reysel Başvuru Kapsamında B r İnceleme
O BOYAR
tör: S bel İnceoğlu), Avrupa Konsey, Ankara, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20