Follow
Sevda Yapraklı
Sevda Yapraklı
İktisat Profesörü, Atatürk Üniversitesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ticari ve Finansal Disa Aciklik Ile Ekonomik Buyume Arasindaki Iliski: Turkiye Uzerine Bir Uygulama
S YAPRAKLI
Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 5 (1), 67-89, 2007
219*2007
Türkiye'de Beşeri Sermaya ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz
E ÇAKMAK, S GÜMÜŞ
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 60 (01), 59-72, 2005
1892005
TÜRKİYE'DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
S YAPRAKLI
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2006
1102006
BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007)
İ ARSLAN, S YAPRAKLI
İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, 88-103, 2008
1092008
Ülke riskinin hisse senedi fiyatlarina etkisi: İMKB 100 endeksi üzerine bir araştirma
S YAPRAKLI, B Güngör
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 62 (02), 199-218, 2007
872007
İHRACAT İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
S YAPRAKLI
ODTÜ Gelişme Dergisi 34 (1), 97-112, 2007
862007
Beşeri Sermaye ve Ekonomik Kalkınma: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1960-2002)
S GÜMÜŞ
İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı, 100, 2005
842005
Türkiye’de Esnek Döviz Kuru Rejimi Altinda Diş Açiklarin Belirleyicileri: Sinir Testi Yaklaşimi
S Yaprakli
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65 (04), 141-163, 2010
792010
ELEKTRİK TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ.
S YAPRAKLI, ZÇ YURTTANÇIKMAZ
Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS …, 2012
702012
ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TURKİYE İCİN EŞ-BUTUNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ
S YAPRAKLI
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 287-300, 2007
66*2007
TÜRKIYE'DE BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE EKONOMIK BÜYÜME: EKONOMETRIK BIR ANALIZ (1980-2008)(1)
S YAPRAKLI, T SAĞLAM
Ege Akademik Bakis 10 (2), 575-596, 2010
602010
Kurumsal Yapinin Ekonomik Buyumeye Etkisi: Ust Orta Gelir Duzeyindeki Ulkeler Uzerine Bir Uygulama
S YAPRAKLI
Ege Academic Review 8 (1), 301-317, 2008
602008
DIŞ BORÇLANMANIN SINIRI VE TÜRKİYE
S OPUŞ
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19, 183-206, 2002
57*2002
Enerjiye Dayalı Büyüme: Türk Sanayi Sektörü Üzerine Uygulamalar
S YAPRAKLI
BETA YAYINEVİ, İSTANBUL, 2013
402013
Ekonomik Kırılganlık Endeksi Göstergelerinin Döviz Kuru Üzerindeki Etkileri: Kırılgan 12 Ülke Üzerine Panel Veri Analizi
F KAPLAN, S YAPRAKLI
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 6 (3), 111-121, 2014
322014
ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER: TÜRK İMALAT SANAYİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
S YAPRAKLI
Selçuk Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (11), 373-401, 2011
292011
Döviz Kuru Rejimleri ve Merkez Bankacılığı: Türkiye Üzerine Uygulamalar
S YAPRAKLI
İMAJ YAYINEVİ, ANKARA, 2007
24*2007
Serbest Bölgelerin Ekonomik Etkileri: Gaziantep Serbest Bölgesi’nin Etkilerine İlişkin Bir Saha Araştırması
İ ARSLAN, S YAPRAKLI
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 168-179, 2007
192007
Türkiye’de enflasyon ve döviz kurunun para politikası kuralı üzerindeki etkisi
S Yaprakli
Iktisat Isletme ve Finans 22 (258), 122-135, 2007
182007
Üniversitelerin yerel gelir ve istihdam üzerindeki etkileri: Batman üniversitesi üzerine bir uygulama
M Çayın, S Yapraklı
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (2), 155-172, 2014
172014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20