Takip et
Meryem VURAL BATIK
Meryem VURAL BATIK
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Predictive effects of academic achievement, internet use duration, loneliness and shyness on internet addiction
J Eldeleklioğlu, M VURAL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-1), 141-152, 2013
1062013
Öğretmen Adaylarında Psikolojik Sağlamlık
R Hoşoğlu, AF Kodaz, TY Bingöl, MV Batık
862018
Forgiveness and Subjective Happiness of University Students.
MV Batik, TY Bingöl, AF Kodaz, R Hosoglu
International Journal of Higher Education 6 (6), 149-162, 2017
552017
Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Öğretmen Özyeterlik Düzeyleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
B Uygar, M Vural-Batık, Y Barut
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (2), 133-149, 2016
44*2016
Evlilikte Algılanan Sorun Çözme Becerileri ve Evlilik Doyumu
M Vural-Batık, M Kalkan
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 6 (5), 2630-2646, 2017
43*2017
Unconditional Self-Acceptance and Perfectionistic Cognitions as Predictors of Psychological Well-Being
TY Bingöl, MV Batık
Journal of Education and Training Studies 7 (1), 67-75, 2019
382019
Psikolojik destek programının zihinsel yetersizliği olan çocukların annelerinin umutsuzluk ve iyimserlik düzeylerine etkisi
M VURAL BATIK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (1), 64-88, 2012
342012
Psychological Resilience and Positivity as Predictors of Self-Efficacy.
TY Bingöl, MV Batik, R Hosoglu, A Firinci Kodaz
Asian Journal of Education and Training 5 (1), 63-69, 2019
322019
Özel eğitim bölümü öğrencilerinin yetersizlikten etkilenmiş kişilere yönelik tutumlarına özel eğitim dersinin etkisi
S Alptekin, VM Batık
International Journal of Educational Research 4 (4), 18-34, 2013
322013
Development of the Forgiveness Scale: A Study of Reliability and Validity
K ERSANLI, MV BATIK
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and …, 2015
292015
Relationship between psychological resilience and parental acceptance-rejection: The mediating role of self-compassion
H Epli, MV Batık, ND Çabuker, SB Çelik
Current Psychology 42 (3), 2167-2175, 2023
162023
The resilient levels of preservice teachers
R Hoşoğlu, AF Kodaz, TY Bingöl, MV Batık
International Journal of Society Researches 8 (14), 217-239, 2018
102018
Evlilik Tipleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
MT Çatal, M Kalkan, MV Batık
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (16), 69-69, 2018
92018
The hidden (overlooked) impact of living through a pandemic: How parents of children with disabilities fared during COVID-19?
SHIBU Rakap S, Vural-Batik M, Kalkan S, Karnas M
Frontiers Education 7, 2022
82022
Peter Pan Syndrome “Men Who Don’t Grow”: Developing a Scale
M Kalkan, M Vural-Batık, L Kaya, M Turan
Men and Masculinities 24 (2), 245-257, 2021
82021
Kurum Deneyiminin Psikolojik Danışman Adaylarının Okul Psikolojik Danışmanı Öz Yeterlik Algılarına Etkisi1
AF Kodaz, MV Batık
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8 (15), 13-13, 2018
82018
Arkadaşlık İlişkilerinde Kalıp Yargılar Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
S BALCI ÇELİK, M VURAL-BATIK, K ÖZCAN
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and …, 2016
8*2016
Psikolojik Destek Programının, Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Umutsuzluk, İyimserlik Ve Pozitif-Negatif Duygu Düzeylerine Etkisi
M Vural
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
82010
The mediating role of binge-watching in the relationship between type D personality and loneliness
MV Batik, M Demir
Health Psychology Report 10 (3), 157, 2022
72022
Investigating resilience, perceived social support and trait anxiety levels of mothers of school-age children who stutter
Ö Yaşar, M Vural-Batık, Ş Özdemir
CoDAS 32 (2), 1-16, 2020
72020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20