Follow
Sabit Korcak
Sabit Korcak
Enerji Sistemleri Yrd.Doç.Dr., Artvin Çoruh Üniversitesi
Verified email at artvin.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Natural and artificial radioactivity assessment of dam lakes sediments in Çoruh River, Turkey
Y Kobya, H Taşkın, CM Yeşilkanat, A Varinlioğlu, S Korcak
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 303, 287-295, 2015
442015
Structural analysis of an InGaN/GaN based light emitting diode by X-ray diffraction
MK Öztürk, Y Hongbo, B Sarıkavak, S Korçak, S Özçelik, E Özbay
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 21, 185-191, 2010
312010
Structural and optical properties of an InxGa1− xN/GaN nanostructure
S Korçak, MK Öztürk, S Çörekçi, B Akaoğlu, H Yu, M Cakmak, S Sağlam, ...
Surface Science 601 (18), 3892-3897, 2007
152007
Investigation of structural, electronic, elastic, optical and dynamical properties of Ga1− xAlxN alloys
U Özdemir, S Korcak, A Gültekin, MK Öztürk
Materials Research Express 6 (9), 096318, 2019
72019
Isı Transferinde Isı Kayıplarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile İncelenmesi
B ÇIRAK, S KORCAK
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 7 (2), 185, 2017
32017
Çitlembik Yağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Emisyonlarına Etkisi
B ÇIRAK, S KORÇAK, A YÖRÜK
Yaşam Bilimleri Dergisi 6 (2/2), 117-132, 2016
12016
Highly Anisotropic Mechanical Properties of Monoclinic Ta2NiSe5: First Principles Study
S Korcak, H Özışık
3rd International Hydrogen Energy Congress & Exhibitions June 14-16, 2021 …, 2021
2021
ZINTL Ca11InSb9 BİLEŞİĞİNİN STRES-GERİNİM ve ENERJİ-GERİNİM MEKANİK ANALİZLERİ (STRESS-STRAIN and ENERGY-STRAIN MECHANICAL ANALYSES of ZINTL Ca11InSb9 COMPOUND)
S Korcak, H Özışık
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu …, 2021
2021
AlxGa1-xAs ve InxGa1-xN Tabakalı Yarıiletken Yapıların Optik ve Yapısal Özelliklerinin Tayini
S Korcak
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
2007
Kuantum Mekaniği-I
DM Zengin, C Selam, S Korcak
Bilim Yayıncılık 1, 458, 2000
2000
Mekanik
DM Zengin, C Selam, S Korcak
Bilim Yayıncılık 1, 291, 1999
1999
Elektron Tünelleme Spektroskopisi
S Korcak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, 1996
1996
AlxGa1-xAs/GaAs Kuantum Kuyu Yapısının Büyütülmesi ve X-ışanları Difraksiyonu Ölçümleri
S Korcak, H Gümüş, M Öztürk, H Altuntaş, A Kılıç, A Bengi, TS Mamadov, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13