Aysegul Aydingun
Aysegul Aydingun
sosyoloji, ODTÜ
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Meskhetian Turks: An introduction to their history, culture and resettlement experiences
A Aydıngün, DA Ranard
Center for Applied Linguistics, Cultural Orientation Resource Center, 2006
682006
The role of language in the formation of Turkish national identity and Turkishness
A Aydingün, I Aydingün
Nationalism and Ethnic Politics 10 (3), 415-432, 2004
642004
Creating, recreating and redefining ethnic identity: Ah L ska/Meskhetian Turks in Soviet and post-Soviet contexts
A Aydingün
Central Asian Survey 21 (2), 185-197, 2002
392002
Ahıska Türkleri: ulusötesi bir topluluk ulusötesi aileler
A Aydıngün, İ Aydıngün
Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2014
372014
Crimean Tatars return home: identity and cultural revival
I Aydingün, A Aydingün
Journal of ethnic and migration studies 33 (1), 113-128, 2007
322007
Gürcistan: De Jure Üniter, De Facto Parçalı
A Aydıngün, A Asker
Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, Türk …, 2012
212012
A deported nationality: The Ahiska Turks
AB Aydingün
Perceptions: Journal of International Affairs 3 (4), 1999
201999
Perception of homeland among Crimean Tatars: cases from Kazakhstan, Uzbekistan and Crimea
A Aydıngün, E Yıldırım
Bilig 54, 21-46, 2010
172010
Resettlement and belonging among cultural and ethnic kin: The Meskhetian Turks in Turkey
A Aydıngün
Meskhetian Turks at a crossroads: Integration, reparation or resettlement …, 2007
172007
Ahıska Türklerinin Dünü Bugünü ve Yarını
A AYDINGÜN
null, 2013
162013
Kırım Tatarlarının vatana dönüşü: kimlik ve kültürel canlanma
A Aydıngün, İ Aydıngün
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2004
152004
Avrasya’nın merkezinden dünyaya açılan ülke: Kazakistan
A Aydıngün, H Tüfekçioğlu
Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar, 2012
112012
Ahıska Türkleri nin Gürcistan a Dönüşü
A AYDINGÜN
ASAM Bakış, 2008
112008
Islam as a symbolic element of national identity used by the nationalist ideology in the nation and state building process in post-Soviet Kazakhstan
A Aydingun
Journal for the Study of Religions and Ideologies 6 (17), 69-83, 2010
102010
State symbols and national identity construction in Kazakhstan
A Aydıngün
The Past as Resource in the Turkic Speaking World, 139-158, 2008
102008
Nation-state building in Kyrgyzstan and transition to the parliamentary system
İ Aydıngün, A Aydıngün
Parliamentary Affairs 67 (2), 391-414, 2014
82014
The ethnification and nationalisation of religion in the post-Soviet Georgian nation-state building process: a source of discrimination and minority rights violations?
A Aydıngün
The International Journal of Human Rights 17 (7-8), 810-828, 2013
82013
Religious Revival and Deprivatization in Post-Soviet Georgia: Reculturation of Orthodox Christianity and Deculturation of Islam
P Köksal, A Aydıngün, HE Gürsoy
Politics and Religion 12 (2), 317-345, 2019
52019
Türkiye’de bağımsızlık ve milliyetçilik anlayışı
A Aydıngün
Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, Rapor, 2008
52008
Kırım Tatarlarının Ana Vatana Dönüşü ve Kültürel Canlanma Sürecinde Dil ve Eğitim
A AYDINGÜN
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21 (1), 107-122, 2004
52004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20