Follow
Doç. Dr. Hikmet Zeki KAPCI
Doç. Dr. Hikmet Zeki KAPCI
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı Başkanı
Verified email at erciyes.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDE DİSİPLİN: DARÜLHAYR-İ ÂLİ ÖRNEĞİ
HZ Kapcı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social …, 2013
102013
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yetim
HZ Kapcı
Kriter Yayınları, 2016
82016
İngiltere, Nasturiler Ve İç Toprak Projesi (1919-1922)
S Sakin, HZ Kapcı
History Studies 5 (5), 207-224, 2013
62013
ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİNDE DOĞU TÜRKİSTAN’IN BAĞIMSIZLIK FAALİYETLERİ (1933-1934)
HZ KAPCI, A Erdoğan
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, 123-134, 2018
3*2018
Matbuat Ve İstihbarat Umum Müdürlüğü’Nün İstihbarat Çalişmalari Üzerine Bir Değerlendirme
HZ Kapcı
The Journal of Acaddemic Social Science Studies, 261-278, 2015
32015
Yetimlere Yönelik bir Eğitim Kurumu Darülhayr-i Âli
HZ Kapcı
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
32012
II. Dünya Savaşı'na Giriş Sürecinde Türkiye'nin Aldığı İç Politika Tedbirleri (1 Eylül 1939-18 Ocak 1940)
İ AYDIN, HZ KAPCI
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 32 (45), 109-130, 2018
22018
KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE NİHAT ERİM RAPORU
HZ Kapcı
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 14 (29), 353-375, 2014
2*2014
Terakki-i Maarif Cemiyeti Nizamnamesi
HZ KAPCI
History 2, 1, 2010
22010
Lozan mübadilleri ve emlak-i gayrimenkule
C YAĞMUR, HZ KAPCI
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 119-134, 2020
12020
II. Dünya Savaşı Sürecinde Sümerbank
A ERDOĞAN, HZ KAPCI
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 32 (45), 83-108, 2018
12018
Terakki i Maarif Cemiyeti Nizamnamesi
H Kapcı
History Studies 2 (1), 2010
12010
İl Özel İdarelerin Durumu ve Islahı Üzerine Bir Değerlendirme: 1938 Tarihli Müfettişlik ve Bakanlık Raporları
O Kutluay, HZ KAPCI
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 6 (4), 2214-2230, 2019
2019
Başbakan Dr. Refik Saydam’ın 1939 Erzincan Depremi Sonrasında Erzincan Seyahati
HZ KAPCI
Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 2019
2019
Darülhayr-i Âli
HZ KAPCI
2019
Demokrat Parti Döneminde Türkiye-ABD İlişkilerinde Petrol (1950-1960)
H Kapcı, İ Aydın
Tarihin Peşinde 10 (20), 2018
2018
İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Doktor Lütfi Kırdar’ın İstanbul’a Hizmetleri (1938-1949)
HZ KAPCI
USBİK, 2018
2018
Birleşmiş Milletlerin Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Gelişimine Katkısı ve William Bacon Raporu
HZ KAPCI
USBİK, 2018
2018
Buhara Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkistan Milli Kurultayı Başkanlık Divanı Üyesi Osman Kocaoğlu’nun Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ile İlgili Mektubu
HZ KAPCI
18. Türk Tarih Kongresi, 2018
2018
Sultan İkinci Abdülhamid’in Yetimleri: Darülhayr-i Âli
HZ KAPCI
Ölümünün 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20