Follow
Hakan Gökhan Gündoğdu
Hakan Gökhan Gündoğdu
Assist Prof. Dr., Faculty Member, Anadolu University, Political Science and Public Administration
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of Sustainable Governance to Sustainable Development
HG Gündoğdu, A Aytekin
Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications 5 (2 …, 2022
252022
Türkiye'de Kamu Yönetiminde Koordinasyon
HG Gündoğdu
Ankara: Nobel Bilimsel Eserler, https://www.researchgate.net/publication …, 2020
212020
Büyükşehir belediyeleri web sitelerinin yönetişim ilkeleri açısından değerlendirilmesi
Ö Gençkaya, HG Gündoğdu, A Aytekin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (3 …, 2021
172021
Environmental, social, and governance risks and environmentally sensitive competitive strategies: A case study of a multinational logistics company
HG Gündoğdu, A Aytekin, Ş Toptancı, S Korucuk, Ç Karamaşa
Business Strategy and the Environment, Doi: 10.1002/bse.3398, 2023
152023
OECD ve AB Üyesi Ülkelerin Sürdürülebilir Yönetişim Düzeylerine Göre SWARA Tabanlı TOPSIS-Sort-B ve WASPAS Yöntemleriyle İncelenmesi
A Aytekin, HG Gündoğdu
Öneri Dergisi 16 (56), 943-971, 2021
152021
6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ve Kamu Personelinin Durumu
HG Gündoğdu
Afyon Kocatepe Univesity Journal of Economics and Administrative Sciences 17 …, 2015
142015
Küresel Yönetişim Ekseninde Stratejik Planlarda Koordinasyonun Önemi
ÖF Gençkaya, HG Gündoğdu
Marmara University Journal of Political Science 5 (Special İssue), 125-137, 2017
132017
The Importance of the Participatory Democracy and the Multilevel Governance in the Solution of the Problems of Representative Democracy
HG Gündoğdu
Multi-Level Governance in Developing Economies, 215-239, 2019
8*2019
İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Bağlamında Çok Kriterli Bir Değerlendirme
HG Gündoğdu, A Aytekin
İnsan ve İnsan 9 (33), 33-52, 2022
72022
Merkezi Yönetim Tarafından Uygulanan Göç Politikalarının Bir Analizi: Türkiye Örneği
BB Bali, HG Gündoğdu
Uluslararası 11. KAYFOR Sempozyumu, 183-198, 2017
72017
Web Sitelerinin E-Katılım Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Büyükşehir Belediyeleri Örneği
HG Gündoğdu
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 338-367, 2021
62021
Vatandaşların Kamu Yönetimine Güveni: Ampirik Bir Araştırma
HG Gündoğdu, A Aytekin
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, https://www …, 2020
62020
Yerel Yönetimlerde Çalışanların E-demokrasi ve E-katılım Algısına İlişkin Bir Araştırma: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği
HG Gündoğdu
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-16, 2018
6*2018
Smith’te tutarlılık tartışması bağlamında görünmez el metaforu ve kendiliğinden doğan düzenin iktisat ve toplum açısından önemi
HG Gündoğdu
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 5 (2), 263-276, 2017
62017
Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi
HG Gündoğdu, A Aytekin
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 301-318, 2020
52020
Yönetime Katılmada Etkinlik İçin Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanılması: E-katılım ve E-demokrasi Bağlamında Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği
HG Gündoğdu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
52014
Meşruiyet sorununun çözümünde çok düzeyli yönetişim ve müzakereci demokrasi
HG Gündoğdu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 694-704, 2017
42017
Corporate sustainability strategy selection for a metropolitan municipality using a trapezoidal interval type-2 fuzzy SWARA–COPRAS framework
Ş Toptancı, HG Gündoğdu, S Korucuk, A Aytekin, Ž Stević
Soft Computing, https://doi.org/10.1007/s00500-023-08800-x, 1-35, 2023
22023
Bilgi İletişim Teknolojilerinin Rolü: Elektronik Boyutta Katılım Yöntemleri
HG Gündoğdu
19. Türkiye'de İnternet Konferansı, 2014
22014
Yönetime Katılmada Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanılması: E-Katılım
HG Gündoğdu
13. Kamu Yönetimi Forumu (Kayfor) Bildiriler Kitabı, 1915-1927, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20