Mustafa ŞEKER
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim öğrencilerinin müze gezilerine ve müzelerin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
K Yılmaz, M Şeker
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1 (3), 21-39, 2011
582011
İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgilere karşı tutumlarının incelenmesi
K Yılmaz, M Şeker
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1 (3), 34-50, 2011
26*2011
Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme stillerine uygun etkinliklerin kullanılmasının öğrencilerin öğrenme düzeyi ve kavram yanılgılarının giderilmesi üzerindeki etkililiğinin …
M Şeker
Marmara Üniversitesi, 2010
242010
Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme stillerine uygun etkinliklerin kullanılmasının öğrencilerin öğrenme düzeyi ve kavram yanılgılarının giderilmesi üzerindeki etkililiğinin …
M Şeker
Marmara Üniversitesi, 2010
242010
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
M Şeker, K YILMAZ
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (1), 251-266, 2011
182011
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
M Şeker, K YILMAZ
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (1), 251-266, 2011
182011
8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitaplarının öğrenme stilleri açısından incelenmesi
M ŞEKER
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2013 (1), 51-62, 2013
132013
Sosyal bilgiler beşinci sınıf ders kitaplarında turizm kavramının yeri
G İLHAN, M Şeker, H KAPICI
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 1 (1), 42-62, 2015
102015
İlköğretim okulu 6. sınıf sosyal bilgiler dersi kavramlarının kazanılmışlık düzeyi
M Şeker
Marmara Üniversitesi, 2003
102003
Singapur sosyal bilgiler öğretim programı ve bu programın Türkiye sosyal bilgiler öğretim programı ile karşılaştırılması
M Şeker
Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and …, 2014
92014
İlköğretim öğrencilerinin müze gezilerine ve müzelerin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
K YILMAZ, M ŞEKER
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 3 (9), 21-39, 2011
92011
İlköğretim öğrencilerinin müze gezilerine ve müzelerin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
K YILMAZ, M ŞEKER
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 3 (9), 21-39, 2011
92011
SOSYAL BİLGİLER DERS, ÇALIŞMA VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
M ŞEKER
Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (1), 41-56, 2014
72014
SOSYAL BİLGİLER DERS, ÇALIŞMA VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
M ŞEKER
Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (1), 41-56, 2014
72014
SOSYAL BİLGİLER DERS, ÇALIŞMA VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
M ŞEKER
Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (1), 41-56, 2014
72014
Investigation into the effects of the use of learning styles on students’ learning levels in social studies teaching
M Şeker, K Yılmaz
Kastamonu University Kastamonu Education Journal 19, 251-266, 2011
52011
İlköğretim okulu 6. sınıf sosyal bilgiler dersi kavramlarının kazanılmışlık düzeyi (Üsküdar örneği)
M Şeker
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2003
52003
Analysing instructors view regarding the efficiency of the Turkish history subjects presented in Turkey social studies textbooks
M Seker, GO Ilhan
Educational Research and Reviews 10 (1), 92-100, 2015
42015
İLKÖĞRETIM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLERE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ
K YILMAZ, M ŞEKER
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 3 (11), 34-50, 2011
32011
Sosyal bilgiler eğitimi
D Dilek
Pegem Atıf İndeksi, 001-857, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20