Follow
Bayram Akay Doç. Dr.
Bayram Akay Doç. Dr.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Verified email at mehmetakif.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ekoturizm kaynaklarının geliştirilmesi: doğu Marmara bölgesi örneği
B Akay, B Zengin
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergi̇si …, 2012
512012
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Döneminde Yaşadıkları Sorunlar: Lisans ve Ortaöğretim Turizm Öğrencileri Örneği
B Akay, A Uslu, MF Sancar
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8 (1), 212-236, 2018
372018
Examining the rural tourism experiences of tourists in emerging rural tourism destination: Burdur province, Turkey
B Akay
Geo Journal of Tourism and Geosites 29 (2), 534-544, 2020
312020
The effect of COVID-19 on operating costs: the perspective of hotel managers in Antalya, Turkey
K Uğurlu, B Akay, S Demirel
Tourism & Management Studies 18 (1), 17-27, 2022
222022
Assessing The Effect Of International Relations On Tourism Demand In The Context Of Turkey-Russia Aircraft Crisis
A Uslu, B Akay
Journal of Tourism and Services 10 (18), 63-78, 2019
152019
Hizmet Kalitesinin Ekoserv Yöntemi İle Ölçülmesi: Fethiye Kelebekler Vadisinde Bir Araştırma
A Uslu, B Akay, A Ünal
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 10 (1), 54-70, 2013
132013
Staj Deneyiminin Kariyer Seçimine Etkisi: Trakya Bölgesi’ndeki Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
B Akay, S Şıttak
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 11 (18), 757-784, 2019
122019
KIRKLARELİ VE EDİRNE İLLERİNE YÖNELİK BİR TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
B AKAY, C TOKATLI, M Aksoy
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 89-102, 2017
122017
The relationship between tourism development, satisfaction, support to tourism and tourism entrepreneurship in emerging tourism destination: residents' perspective.
B Akay
112022
Turist rehberlerinin gastronomi bilgisi ve algısının tavsiye niyetine etkisi
B Akay, B Özöğütçü
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1), 1412-1424, 2019
112019
Siirt İli Kırsal Turizm Potansiyeli ve Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma
A Uslu, MF Sancar, B Akay, D Kutukız
Akademik Bakış Dergisi 49, 350-365, 2015
11*2015
Turist Rehberlerinin Turlarda Gastronomiyi Kullanmaları Üzerine Bir Araştırma
B AKAY, B ÖZÖĞÜTÇÜ
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6 (3), 143-153, 2018
102018
Turizm örgütlerinin turizme etkilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
B Akay, A Uslu, MF Sancar
Journal of Recreation and Tourism Research 1 (4), 6-14, 2014
102014
Araç Kiralama İşletmelerine Yönelik Müşteri Şikayetlerinin Analizi
B Akay, O Türkay
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 4 (4), 138-146, 2014
92014
Turizm politika ve planlamasının kavramsal analizi
B Akay
Turizm Politikaları, 13-24, 2009
92009
Doğa bilinçli nesiller yetiştirmede ekoturizmin önemi: Kırklareli ili-dereköy doğa eğitim merkezi örneği
K Uğurlu, B Akay
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (5), 27-38, 2017
82017
Uluslararasılaşmış Bir Sektörde Rekabet Gücü Neye Bağlıdır? Araç Kiralama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
B Akay, O Türkay
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (3), 37-54, 2014
82014
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KRİZLERDEN ETKİLENME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
S Kıngır, MF Sancar, B Akay
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (4), 7-30, 2012
82012
Turizm İşletmelerinin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri
B Akay, MF Sancar, A Uslu, B Öztürk
Journal of Recreation and Tourism Research 2 (2), 27-33, 2015
72015
Mavi büyüme stratejisi: Türkiye’nin kıyı ve deniz turizmine yönelik bir inceleme
B Akay
TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 4 (3), 3051-3063, 2020
52020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20