Follow
Yusuf Arif Kutlu
Yusuf Arif Kutlu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Verified email at comu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Joint inversion of P- and S-receiver functions and dispersion curves of Rayleigh waves: The results for the Central Anatolian Plateau
L Vinnik, M Erduran, S Oreshin, G Kosarev, YA Kutlu, Ö Çakır
IZVESTIYA-PHYSICS OF THE SOLID EARTH 50, 622-631, 2014
342014
A potential landslide area investigated by 2.5 D electrical resistivity tomography: case study from Çanakkale, Turkey
N Coşkun, Ö Çakır, M Erduran, YA Kutlu, ZS Çetiner
Arabian Journal of Geosciences 9 (1), 6, 2015
92015
Preliminary investigation of underground settlements of Nevşehir Castle region using 2.5-D electrical resistivity tomography: Cappadocia, Turkey
N Coşkun, Ö Çakır, M Erduran, YA Kutlu, A Yalçın
Arabian Journal of Geosciences 9 (18), 717, 2016
62016
A Quest for why gemstones are used for healing
YA Kutlu, A Çalık, EU Ulugergerli
Journal of Awareness 7 (2), 65-72, 2022
42022
ŞİFALI TAŞLARIN PLASEBO ETKİSİ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASININ İLK SONUÇLARI
YA Kutlu, A Çalık, EU Ulugergerli
Journal of Awareness 3 (5), 199-208, 2019
42019
A modified surface wave particle motion discrimination process
YA Kutlu, NL Sayıl
International Journal of Physical Sciences 8 (10), 395-405, 2013
32013
Güneybatı-Kuzeydoğu Anadolu Boyunca Moho Süreksizliğinin Araştırılması
YA Kutlu, NL Sayıl
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 1 (1), 2012
32012
Tam donanımlı bir hastanede afet ekibinin KBRN farkındalığının değerlendirilmesi
C Kaynak, YA Kutlu
Afet ve Risk Dergisi 6 (1), 316-332, 2023
22023
A New Method for Selecting the Phase and Group Velocity Dispersion Curves of Rayleigh and Love Surface Waves: Real Data Case of Central Anatolia, Turkey (Türkiye)
Ö Çakir, YA Kutlu
Indonesian Journal of Earth Sciences 3 (2), A795-A795, 2023
12023
Placebo effect of gemstones
YA Kutlu, A Çalık, EU Ulugergerli
Journal of Awareness 7 (3), 87-95, 2022
12022
DOĞAL AFET DİRENCİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ANKET ÇALIŞMASININ İLK SONUÇLARI
Ö TÜKENMEZ, YA KUTLU
Journal of Awareness 3 (5), 817-822, 2019
12019
TÜRKİYE’DEKİ INSARAG UYUM SÜRECİNİN KATILIMCI GÖZLEMCİ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
ÇK ATEŞ
Journal of Awareness (JoA) 3 (Special), 617-624, 2018
12018
Elazığ-Sivrice Depremi’nin (24 Ocak 2020) Öncül Belirtileri
S GÜRBÜZ, YA Kutlu
Türk Deprem Araştırma Dergisi 4 (2), 246-260, 2022
2022
Precursors of The Elazig-Sivrice Earthquake (January 24th, 2020) Elazığ-Sivrice Depremi’nin (24 Ocak 2020) Öncül Belirtileri
S Gurbuz, Y KUTLU
Turk Deprem Arastirma Dergisi 4 (2), 2022
2022
THE EFFECT OF INCOME RATE IN THE USE OF HEALING GEMSTONES AND PLACEBO
YA KUTLU, A ÇALIK
SCIENCES, 2021
2021
SON YILLARDA JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN TERCİH EDİLMEME EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI
E İncesu, YA Kutlu
İstanbul Yerbilimleri Dergisi 28 (1-2), 23-30, 2018
2018
Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG)
Ç Karakaş, YA Kutlu, Ö Tükenmez
90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesinde Jeofiziğin Serüveni, 10-12 Mayıs …, 2017
2017
Üniversite Giriş Sınavı Sonrasında Jeofizik Mühendisliği Bölümünün Son Yıllarda Tercih Edilmeme Eğilimi Üzerine Bir Anket Çalışması
E İncesu, YA Kutlu
90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesinde Jeofiziğin Serüveni, 10-12 Mayıs …, 2017
2017
CBRN(Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear) Hazards as Secondary Effects of Natural Disasters in Turkey
C Saygılı, YA Kutlu
1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi, 8-11 Ekim, İstanbul, 2016
2016
Kuzey Ege Denizi Depremlerinin Kuvvetli Yer Hareketi Analizi
Korkakçi M., Erduran M., Kutlu Y.A.
Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu, KARABÜK, TÜRKIYE, 2 …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20