İpek Kazancoglu
İpek Kazancoglu
Business Administration, Associate Professor, Ege Üniversity
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A new holistic conceptual framework for green supply chain management performance assessment based on circular economy
Y Kazancoglu, I Kazancoglu, M Sagnak
Journal of Cleaner Production 195, 1282-1299, 2018
1292018
TÜKETİM KÜLTÜRÜNDE BEDEN GÜZELLİĞİ VE YEMEK YEME ARZULARI: KADINLARIN TÜKETİM PRATİKLERİNE YANSIMASI
AÖ DEDEOĞLU, İ SAVAŞÇI
Ege Academic Review 5 (1), 77-87, 2005
632005
Fuzzy DEMATEL-based green supply chain management performance: Application in cement industry
Y Kazancoglu, İ Kazancoglu, M Sagnak
Industrial Management & Data Systems 118 (Issue: 2), pp.412-431, 2018
582018
Social and environmental sustainability model on consumers’ altruism, green purchase intention, green brand loyalty and evangelism
TK Panda, A Kumar, S Jakhar, S Luthra, JA Garza-Reyes, I Kazancoglu, ...
Journal of Cleaner production 243, 118575, 2020
532020
Tüketicilerin sosyal ağ sitelerindeki reklamlara yönelik tutumlarının satın alma davranışları üzerine etkisi: Facebook örneği
İ Kazançoğlu, E Üstündağlı, M Baybars
International Journal of Economic and Administrative Studies 8, 159-182, 2012
502012
The feelings of consumer guilt: A phenomenological exploration
AÖ Dedeoğlu, İ Kazançoğlu
Journal of business economics and management 11 (3), 462-482, 2010
392010
An investigation of consumers’ purchase intentions towards omni-channel shopping: A qualitative exploratory study
İ Kazancoglu, H Aydin
International Journal of Retail & Distribution Management 46 (10), 959-976, 2018
382018
Perakendecilikte Yeni Eğilimler: Perakendeci Markaların Gelişimi ve Türkiye'deki Uygulamaları
İ SAVAŞÇI
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2003
342003
Understanding consumers' purchase intentions toward natural‐claimed products: A qualitative research in personal care products
A Kahraman, İ Kazançoğlu
Business Strategy and the Environment, 1-16, 2019
282019
Exploring Brand Experience Dimensions for Cities and Investigating Their Effects on Loyalty to a City.
Đ Kazançoğlu, T Dirsehan
Business & Economics Research Journal 5 (1), 2014
272014
HAVAYOLU FİRMALARINDA MÜŞTERİ SADAKATİNİN YARATILMASINDA KURUM İMAJININ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN ETKİSİ
İ Kazançoğlu
Akdeniz İİBF Dergisi 11 (21), 130-158, 2011
272011
BANKALARIN KREDİ KARTI PAZARINDA UYGULADIKLARI CRM (MÜŞTERI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ) STRATEJİSİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ
İ SAVAŞÇI, R TATLIDİL
Ege Academic Review 6 (1), 62-73, 2006
262006
Consumer guilt: A model of its antecedents and consequences
AÖ DEDEOĞLU, İ KAZANÇOĞLU
Ege Academic Review 12 (1), 9-22, 2012
242012
İşletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamalarında müşteri değerinin yaratılması: GSM operatörlerinin üniversite öğrencilerine sundukları hizmet algılamalarına yönelik bir değerlendirme
AGİ SAVAŞÇI, GN Günay
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 251-274, 2008
222008
Firmaların yenilik yaratma sürecinde serbest bölgelerin rolü, 3
İ Savaşçı, Y Kazançoğlu
Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26, 2004
182004
Lisanslı spor ürünlerinin algılanan değer bileşenlerinin satın alma niyeti ile ilişkisi: Türkiye’nin en büyük üç futbol kulübünün incelenmesi
İ Kazançoğlu, M Baybars
Doğuş Üniversitesi Dergisi 17 (1), 51-66, 2016
152016
Benchmarking service quality performance of airlines in Turkey
Y Kazançoğlu, I Kazançoğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Iibf Dergisi, 2013
152013
SOSYAL İNOVASYON İLE SAKİN ŞEHİRLERARASINDAKİ İLİŞKİNİN SOSYAL GİRİŞİM (Cİ) LER AÇISINDAN İNCELENMESİ: SEFERİHİSAR ÖRNEĞİ
İ Kazançoğlu
EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 7, 135-161, 2016
142016
Sevgililer günü ritüellerinin alışveriş deneyimi ve hazcı alışveriş değerine etkisi: alışveriş merkezlerinde bir uygulama
İ Kazançoğlu, P Aytekin
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10 (22), 67-93, 2014
142014
Consumer ethnocentrism portrayed in the advertisings and meanings actualized by consumers: A case of Turkey
AO Dedeoglu, I Savasci, K Ventura
ACR Asia-Pacific Advances, 2005
142005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20