Takip et
selçuk alkan
selçuk alkan
mku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
AB ve Türkiye öğretmen yetiştirme programlarının karşılaştırılması ve Türkiye için bir model önerisi
B Özer, S Alkan
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 62-95, 2017
262017
AB ülkelerinde öğretmen yetiştirme programlarıyla Türkiye'deki öğretmen yetiştirme programının karşılaştırılması ve Türkiye için yeni öğretmen yetiştirme modeli önerisi
S Alkan
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, 2012
252012
Digital Educational Game Usage Scale: Adapting to Turkish, Validity and Reliability Study.
O Sarigöz, Y Bolat, S Alkan
World Journal of Education 8 (5), 130-138, 2018
142018
Eğitimde metaverse: Bilgilendirici bir literatür taraması
S ALKAN, Y BOLAT
The Journal of International Educational Sciences 9 (32), 267-295, 2023
122023
Analysis of Digital Games Related to Mathematics Education with Deconstructing
S Alkan, E Korkmaz
World Journal of Education 11 (2), 2021
52021
Olasılık Eğitiminde Sanal Dinamik Manipülatif Tasarlanması ve Manipülatife Yönelik Öğrenci Görüşleri
S Alkan, T Ada
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2, 16-18, 2015
42015
Digital Game Design Process for the Concept of Area
S Alkan, T Ada
International Journal for Technology in Mathematics Education 30 (2), 55-73, 2023
22023
A research on postgraduate dissertations related with educational games: An evaluation in the context of mathematics education
S Alkan, E Korkmaz
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (10), 102-113, 2021
22021
Dijital Olarak Tasarlanmış Bir Eğitsel Oyun Ortamında Ortaokul Öğrencilerinin Alan Kavramının Gelişimininin Celenmesi
S Alkan
PQDT-Global, 2019
22019
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE YÖNELİK İNANÇLARININ BELİRLENMESİ/DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PEDAGOGICAL FIELD …
S Alkan, E Korkmaz, C Korkmaz, Ö Gelici
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 15-25, 2017
12017
The Preservice Teachers’ Approaches Toward Incorrect Probability Problems
E Korkmaz, S Alkan
SAGE Open 13 (4), 21582440231206605, 2023
2023
Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında Oran-Orantı Kavramı ile İlgili Çıkmış Problemlerin Matematiksel Muhakeme Açısından İncelenmesi
A Akın, HS Sezgin, S Alkan, T Ada, C Güzeller
Anadolu Journal of Educational Sciences International 13 (2), 273-302, 2023
2023
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK ALGILARI
M Taştepe, S Alkan
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 752-781, 2023
2023
Yükseköğretimde Uzaktan Öğretimde Öğrenme Ortamları Tasarlama
YB Selçuk Alkan
Yükseköğretimde Uzaktan Öğretim 1, 179-213, 2021
2021
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME YAKLAŞIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
S Alkan
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (40), 128-140, 2017
2017
Giriş (LİSE MATEMATİK ÖĞRETİMİ)
AK Cilavdaroğlu, B Olgun, C Kurt, D Girit, G Aşık, M Taştepe, O Bağdat, ...
null, 2017
2017
Öğrenme kuramı, müfredat ve değerlendirme
AK Cilavdaroğlu, A Yılmaz, B Olgun, Ü Cansu Kurt, D Girit, G Aşık, ...
Lise Matematik Öğretimi-Teaching Secondary Mathematics, 2017
2017
Lisede Matematik Öğretimi
Z Yılmaz, S Baştürk, C Ali Kemal, Y Ayşe Nur, B Olgun, Ü Cansu Kurt, ...
2017
Digital game design on the subject of identities and expansions
S Alkan, T Ada
2017
AB ve Türkiye Öğretmen Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi
B Özer, S Alkan
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 62-95, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20